Presidiet
Fr.v. SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund, verksamhetsledare Jonas Laxåback, fullmäktigeordförande Kristian Westerholm och ombudsman Rikard Korkman. Laxåback redogjorde bland annat för försörjningsberedskapspaketet och Finlands CAP-plan. Fullmäktigemötet hölls den här gången i Böle i Helsingfors.
SLC

SLC:s fullmäktige: Prisförhöjningar måste snabbt och oavkortat komma producenterna tillgodo

Lönsamheten på lantbruken kan endast förbättras via högre marknadsintäkter och det måste ske snabbt. Det var budskapet då SLC:s förbundsfullmäktige samlades till vårmöte i Helsingfors förra veckan.

– Vi måste få mera betalt för våra produkter. Alltför långsamt har det gått upp för hela livsmedelskedjan att krisen på gårdarna är både stor och akut, säger Kristian Westerholm, mjölkproducent från Ingå och ordförande för SLC:s fullmäktige, då han öppnar vårmötet.

Westerholm bedömer att den pågående lönsamhets- och kostnadskrisen är den allvarligaste inom jordbruket på årtionden. Han befarar att kostnadstrycket inte heller kommer att lätta under den närmaste tiden. Om inte jordbrukets lönsamhet förbättras via höjda producentpriser kommer den inhemska livsmedelsproduktionen att minska och beroendet av importerad mat att öka.

– Vi har i offentligheten kunnat läsa att handeln har öppnat upp för nya prisförhandlingar med livsmedelsindustrin. Enligt uppgift så träder nya avtal i kraft från början av maj. Nu är det oerhört viktigt att prisförhöjningar snabbt och oavkortat kommer primärproducenterna till godo, säger Westerholm.

Utbetalningarna går långsamt – största delen först i höst

Westerholm beklagade också att regeringens väl tilltagna och behövliga försörjningsberedskapspaket för att stöda den inhemska livsmedelsproduktionen inte kommer att betalas ut till gårdarna i så rask takt som jordbrukarna hade hoppats på. Enligt uppgift omöjliggör EU-kommissionen en snabbare utbetalning av krispengarna.

– Besvikelsen hos oss alla var stor då det visade sig att i stort sett endast den förhöjda återbäringen av energiskatt kan betalas ut under våren och försommaren, och att resten av krispaketet betalas ut tidigast i höst. Det krigas i knutarna, försörjningsberedskapen är i allvarligt hotad och det finns politisk koncensus att stöda matproducenterna. Men nu förhindrar paragraferna att pengarna betalas ut, säger Westerholm.

Pengarna – och tålamodet – är slut på gårdarna

SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund höll igen en lantbrukspolitisk översikt. Lönsamhetskrisen övergick i en kostnadskris som plågat jordbruket i Finland i snart ett år och den har förvärrats drastiskt av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Även om handeln och den förädlande industrin hävdar att det pågår kontinuerliga förhandlingar och livsmedelspriserna i butikerna har stigit har förändringarna i producentpriserna varit mycket små.

– Både pengarna och tålamodet är slut på gårdarna. Nu räcker det inte längre med utfästelser om kommande skärpningar i livsmedelsmarknadslagen utan det krävs betydligt starkare åtgärder än så. Om Finlands försörjningsberedskap ska kunna tryggas så måste regeringen omedelbart uppdatera vår konkurrenslagstiftning så att den svarar mot dagsläget på marknaden, säger Nylund.

En fungerande och rättvis marknad?

En fungerande marknad med ett rättvist konkurrensläge där prisbildningen också återspeglar marknadsläget gynnar både producenter och konsumenter.
– De starka aktörerna i livsmedelskedjan sitter också själva på lösningen. Det behövs en snabb omförhandling av priserna så att jordbrukarna får sina ökade kostnader täckta. Jordbrukarkåren måste ställa ännu hårdare krav än idag på att livsmedelsindustrin höjer producentpriserna, säger Nylund.

Finlands konkurrenslagstiftning förbjuder nästan all form av marknadssamarbete mellan enskilda jordbrukare och mindre livsmedelsförädlare. Samtidigt tillåter ändå samma lagstiftning att tiotals regionala handelslag eller hundratals privata köpmän fritt får koncentrera sina inköp via gemensamma centralaffärer och därigenom skapa sig en dominerande marknadsställning.