Saaristo
Stefan Saaristo är ordförande för SLC:s företagarutskott. På sitt senaste möte behandlade utskottet landsbygdsrådgivningen, investeringsstödet och olika former av förnyelsebar energi. ARKIVFOTO
SLC

SLC:s företagarutskott
diskuterade rådgivningen,
investeringsstödet och
förnyelsebar energi

SLC:s företagarutskott har träffats nyligen under ordförande Stefan Saaristos ledning. Man diskuterade bland annat Råd 2030 utgående från företagarnas synvinkel tillsammans med en representant för landsbygdsrådgivningen ProAgria.

– Behovet av rådgivning är verkligen stort för tillfället. Jag tror att det närmast är det nya stödsystemet och olika instrument för hantering av ekonomin, i detta pressade läge, som intresserar landsbygdsföretagarna, säger han.

Jordbrukets investeringsstöd behandlades med en representant från jord- och skogsbruksministeriet. Man diskuterade investeringsstödets villkor, stödobjekten och det faktum att pälsdjursnäringen ”petades” från stödet i sista stund.

– Det är mycket orättvist att man plockade bort en laglig primärnäring från jordbrukets investeringsstöd, från strukturstödet, så här, säger Saaristo.

Kommer vall inte att duga till biogas?

EU:s REDII-direktiv och kopplingen till vall väckte också diskussion i utskottet.

– Det finns en hotbild om att vall, enligt direktivet, inte kommer att duga som råvara till biogas. Inom utskottet vill vi förstås att vall ska duga som råvara till biogas och motiveringarna till det torde vara ganska självklara. Vall går att odla särskilt framgångsrikt i Finland och vi behöver också allt mera förnyelsebar energi, säger han.

Förnyelsebar energi i form av solparker var också uppe till diskussion.

– Om man etablerar och äger en solpark på åker är det skäl till att vara uppmärksam då man gör upp arrendekontrakt. Det här gäller bland annat hur man har rätt att söka stöd för området och ha djur på bete på området under solpanelerna. Det här bör vara med i arrendekontrakten och på rätt sätt.

Företagarutskottet samlar SLC-medlemmar från centralförbundets hela verksamhetsområde.

– Vi samlas två gånger om året och förstås vill vi gärna också ha respons på vad vi ska behandla från SLC:s medlemmar, avslutar utskottsordförande Stefan Saaristo.