Oversikt
SLC höll förbundskongress i Mariehamn 29–30 juni.
SLC

SLC:s förbundskongress: Den billiga matens tid är förbi – bönderna måste få ut mera intäkter från marknaden

Lantbrukets och i synnerhet husdjursproduktionens lönsamhetskris är akut och därför kräver SLC och ordförande Mats Nylund att regeringen omgående börja arbeta för skärpningar i livsmedelsmarknadslagen och konkurrenslagen. Det var det centrala budskapet när de finlandssvenska bönderna samlades till kongress i Mariehamn under onsdagen och torsdagen.

Det åländska producentförbundets ordförande, ÅPF:s Birgitta Eriksson-Paulson, välkomnade kongressdeltagarna till Åland.

– Egensinne, det kännetecknar oss ålänningar och det har också varit ett tema i och med 100-årsfirandet av den åländska självstyrelsen. Välkomna hit, nu kör vi, säger hon.

Efter det välkomnade SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund medlemmarna till kongressen med ett djuplodande tal.

– Vi bönder har världens viktigaste yrke. Människan lever någon minut utan syre, någon dag utan vatten och någon vecka utan mat. Sedan är det slut. Samhällsfreden vilar på att det finns mat på bordet varje dag.

Coronaepidemin har visat att den finländska livsmedelskedjan är solid och funktionell, och att leveranssäkerheten är hög. Men nu kan man med fog säga att den finländska modellen svajar.

– Den finländska försörjningsberedskapen bygger på en lönsam produktion. Efter de extremt stora prisförhöjningar som skett på insatssidan är produktionen i husdjurssektorn på många gårdar direkt förlustbringande idag, säger Nylund.

Bönderna odlar om det finns rimliga förutsättningar för det

Ännu i början av året rådde det stor osäkerhet på gårdarna om hur årets odlingsplaner skulle se ut på grund av rekordhöga priser på produktionsinsatser. När kriget i Ukraina bröt ut beslöt sig de flesta för att ändå odla.

– Det är vår uppgift som bönder att producera mat, och denna vår har de finländska bönderna gjort vårsådden med de dyraste produktionsinsatserna någonsin. Det är inte moraliskt hållbart att företag i nyckelställning ger positiva vinstvarningar när jordbruket går på knä, säger Nylund.

SLC kräver att de övriga i livsmedelskedjan, både de som säljer förnödenheter, förädlar livsmedel och säljer dem också ställer upp. Den billiga matens tid är förbi. Vi måste få ut mera från marknaden, säger Nylund.

Trots regeringens rekordstora försörjningsberedskapspaket visar uträkningar att jordbrukets kostnader ökar med 1 miljard euro på årsnivå.

– Det säger sig självt att inga stödpaket kan rädda lönsamheten. Bästa regering, agera nu, vädjar Nylund till Finlands regering för att skärpa livsmedelsmarknadslagen och konkurrenslagen.  

Nylund kräver att livsmedelsmarknadslagen skärps på i varje fall tre sätt: kortare avtalsperioder, regler om indexbindning för kostnadsökningar och en rätt för forskarna att få tillgång till prisbilden mellan handel och industri. Den andra centrala lagen, konkurrenslagen, kräver ändå mera arbete och längre beredning men det finns anledning att se vad som kan göras för att jämna ut konkurrenssituationen och stärka primärproducenternas ställning.

Lantrådet framförde sin hälsning

Det åländska lantrådet Veronica Thörnroos höll ett anförande där hon redogjorde för den åländska historien, självstyrelsen och näringslivet. Dessutom tog hon också upp intressant statistik från Åland.

– Visste ni att det finns 4.888 traktorer på Åland, säger hon.

Observanta kongressdeltagare konstaterade att det innebär att det i genomsnitt finns 12 traktorer per aktiv åländsk gård.

Mats Löfström, den åländska riksdagsledamoten, höll ett anförande där han inledde med några barndomsminnen med jordbruksanknytning för att sedan rikta en känga mot S- och K-kedjornas inköpschefer samt deras kortsiktiga fokusering på enbart pris.

– Pris, pris och pris verkar vara det enda som gäller. Finland och Åland behöver ett jordbruk som är hållbart, inte minst ekonomiskt. Maten har en viktig säkerhetspolitisk betydelse. När det börjar kurra i magarna så blir det oroliga tider, säger han.

Löfström avslutade med att lyfta upp olika åländska livsmedelsprodukter.

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (C) samt Europaparlamentariker Nils Torvalds (Sfp) framförde varsin videohälsning till kongressens deltagare. Steven Frostdahl framförde en hälsning från Svenska Österbottens Pälsdjursodlarers förbund SÖP.

SLC-kongressen valde Kristian Westerholm från Ingå till ordförande samt Niclas Mörn från Åland till vice ordförande för sammankomsten. Kristian Westerholm drog bland annat genomgången av SLC:s strategi, den revideringsprocess där kongressdeltagarna deltog.

Vägkarta för vindkraft och jordbrukets lönsamhet

Den allmänna diskussionen berörde flera olika ämnen men jordbrukets lönsamhetsproblem återkom givetvis på olika sätt. Först ut var ändå Erik Strandberg från Nykarleby, han efterlyste en vägkarta för vindkraftsavtal. Avtalen är såväl olika som komplicerade och kräver ofta sakkunskap för att kunna tolkas rätt. Mats Nylund och Thomas Antas svarade att Erik Strandberg har rätt.

– Mitt första råd är att alltid bilda en markägargrupp när det blir aktuellt med vindkraftsutredningar, säger Antas.

Tomas Långgård påtalade den orättvisa fördelningen av vinsterna i livsmedelskedjan. Långgård tog fasta på en fråga som fanns med i första numret någonsin av Landsbygdens Folk ”vart försvann miljarden?”

– Pengarna finns kvar i kedjan, de har bara fördelats om. Handeln gör rekordvinster och visar intresse för att investera i jord och skog. Nu krävs det åtgärder ifråga om lagstiftning, bland annat konkurrenslagstiftningen måste ses över. Två ministrar har utlovat åtgärder, men ingenting händer. Vi kräver åtgärder nu, säger han.

Henrik Holm säger att den enmagade sektorn är i fritt fall just nu.

– Inom svinsektorn är problemen väldigt omfattande. Vi har redan nu under våren 2022 en minskning i antalet seminerade suggor med 10–12 procent och det här kommer att synas i mängden producerat kött i slutet av året, säger han.

Allt kan ändå ställas på ända rätt så fort.

– Situationen som helhet kan förändras väldigt snabbt och när man som producent en gång släckt lamporna och stängt dörrarna så är det inte så lätt att börja på nytt, speciellt i en smågrisproduktion, säger Holm.

Positivt tänkande också viktigt

Mickel Nyström kräver att bönderna försöker se det positiva i situationen och allt som händer på gårdarna.

– Inget anfall sker med ett svagt försvar. Vi ska ta oss an framtiden med en positiv spets.

Riksdagsledamot Anders Norrback talar om att demokrati med marknadsekonomi är det bästa system människan kommit på.

– Men när systemet inte fungerar så måste lagstiftningen träda in. Och för livsmedelsproduktionen fungerar den inte i Finland just nu. Dessutom hoppas jag på mera flexibilitet av våra tjänstemän i Finland. Att man inte bara säger nej, utan säger hur saker och ting går att genomföra, säger han.

Bjarne Westerlund, verkställande direktör för FHS i Åboland, påtalar problematiken med att stödansökan nästa år blir helt och hållet elektronisk och att vi dessutom får fjärrövervakning samtidigt.

– Livsmedelsverket ska ta i bruk det här nästa år och det finns en stor risk att det här blir besvärligt för bönderna. Från rådgivningens sida hoppas vi att allt görs för att säkerställa ett smidigt ibruktagande av dessa saker, säger han.

Niclas Sjöskog framhöll att vi behöver en helhetssyn gällande äganderätten.

– Det här syns bland annat i den skogspolitik eller initiativ som kommer från Bryssel, säger han.

SLC:s kongress mötessession på Alandica kongresscenter avslutades med Ålänningens sång samt Modersmålets sång. Vid festsupén på onsdagskvällen höll minister för jämställdhet och nordiskt samarbete Thomas Blomqvist festtalet och framförde också en dikt. På torsdagen ordnades exkursioner till olika jordbruksrelaterade besöksmål runt om på Åland.

Guldmärken SLCs kongress 2022 Åland

1  Anderssén Jan
ÖSP     
Lokalavdelning, Andelsbanken, Österbottens Kött styrelseordförande, Andelsförbundet
2  Antas Thomas
SLC Nyland
Kommun- och partipolitiskt aktiv, kommunstyrelseordförande, förbundsordförande, SLC första vice ordförande
3  Eriksson-Paulson Birgitta
ÅPF
Aktiv i Ålands producentförbund, bland annat vd, nu förbundsordförande ÅPF, SLC:s styrels
4  Hallvar Lena
ÖSP
Kassör och bokförare, samvetsgrann och hjälpsam, över 25 år på ÖSP
5  Kronqvist Jonny
ÖSP
Lokalavdelningsaktiv, ÖSP styrelse och utskott, köttutskott SLC orförande, och MTK?
6  Laxåback Jonas
SLC
Arbetskamrat, började som ÖSP:s vl 2000, fem år i Bryssel, SLC:s verksamhetledare
7  Leppä Jari
övrig
Snart 24 år i riksdagen, 10 år jord- och skogsbruksutskottets ordf. minister i två regeringar, alltid stött SLC
8  Lillandt Anders
ÖSP
Lokalavdelningsaktiv, ÖSP:s styrelse, Metsälitto förvaltningsråd, Skogscentralen ordf, SLC:s styrelse
9  Mara Bjarne
ÖSP
Lokalavdelningsaktiv, ÖSP:s styrelse, Milka styrelsemedlem, ekoutskott, mark- och miljö, debattör
10 Männikkö Kim
SLC Nyland
Kommunpolitikskt aktiv i över 20 år, aktiv i SLC Nyland, SLC fullmäktige, Skogsrevirets styrelse
11 Nyholm Steve
ÖSP
Lokalavdelning, ÖSP fullmäktige, SLC fullmäktige?, ÖSP:s och SLC:s ekoutskott, kommunpolitik, Skogsvårdsf.
12 Rosengren Anders
SLC Nyland
Ungdomsutskott, Lokalavdelningsaktiv, SLC Nyland, SLC fullmäktige första viceordförande
13 Salmén Jan
ÅPF/svf
ÅPF, Ålands skogsvårdsförenings ordförande, Lagtingsledamot
14 Sjöskog  Niclas
ÖSP
Lokalavdelningaktiv, ÖSP styrelse viceordf. SLC fullm 1:a vice, Skogsutskottets ordf, MTK:s mjölkutskott
15 Skullbacka Stefan
ÖSP
Vd för Närpes grönsaker, utvecklar packerinäringen via producentorganisation, aktiv i ÖSP:s trädgårdsutskott
16 Smith Johanna
ÖSP
Närpes trädgårdproducenter, ÖSP, SLC:s styrelse, ÖSP:s trädgårdsutskotts ordf., trädgårdsombudsman, ÖSP vl
17 Ström Maria
ÖSP
ÖSP:s kanslist, skattebokförare, avdelningschef för skattetjänsten, över 30 år på ÖSP
18 Wasström  Johanna
SLC Nyland
lokalalavdlningsaktiv, kvinnoutskottet, socialpolitiska, utskottet, representerat SLC i MTK:s hästutskott