Img 1035
CAP-förhandlingarna i Bryssel har brutit samman. Förhandlingarna inleddes redan försommaren 2018 och nu skulle det vara på tiden att de slutförs. Jordbrukarna måste få klarhet i hur de ska planera i sin produktion och växtodling, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback. FOTO: Micke Godtfredsen
Jordbruk EU SLC

SLC vill se CAP-resultat inom kort

Förra veckan bröt förhandlingarna om nästa gemensamma jordbrukspolitik (CAP27) samman i Bryssel. Om några veckor ska de ändå återupptas. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback anser att det nu börjar vara hög tid att förhandlingarna slutförs inom en nära framtid. Inte minst behöver EU:s bönder arbetsro och framförhållning.

– Det skulle vara på tiden att processen kom i hamn. Den började egentligen försommaren 2018 och före det höll man redan olika höranden och seminarium. Jordbrukarna måste få klarhet i hur de ska prioritera och planera i sin produktion och växtodling, säger Jonas Laxåback.

Medan processen pågår kommer det ständigt in nya element i diskussionen.

– I höstas kom det till exempel in nya element i diskussionen när EU-parlamentet och ministerrådet godkände sina slutsatser. Sådana element är flera klimat- och miljöåtgärder.

SLC anser att det är märkbara åtgärder, men att de inte ska vara en del av den gemensamma jordbrukspolitiken.

– Ministerrådets ställningstagande från i höstas är ändå någonting man gärna kan utgå från. Det ger medlemsländerna flexibilitet och möjlighet att utforma en sådan jordbrukspolitik som är bäst anpassad för de nationella förhållandena. Dessutom vill man se en generell förenkling av stödsystemen. EU-kommissionen tog också upp det här i sitt ursprungliga förslag, säger Laxåback.

Lång tradition av miljöprogram

I Finland har jordbrukarna jobbat med miljö- och klimatfrågor via olika miljöprogram ända sedan 1995.

– Tvärvillkoren för odlarstöden innehåller redan en del miljörelaterade krav förankrade i lagstiftningen. Förgröningsåtgärderna är ett krav i Finland, men C-området har ett skogsundantag som gör att man där kan slippa dem. Anslutningsgraden till våra miljöprogram har varit och är hög, långt över 90 procent, säger Laxåback.

Den 17 juni kommer Finlands nationella CAP-strategi att presenteras. SLC anser att en viktig sak är att man där ger verktyg åt jordbrukarna för att bilda producentorganisationer.

I strategin finns också en del utmaningar, bland annat hur man ska beakta skärgårdsförhållanden och hantera de olika produktionskopplade stöden.

Läs också: Fortsatt oenighet i EU lägger CAP-reformen på is