SLC

SLC utser Årets lokalavdelning – anmälan senast 31.10

Under oktober månad är det dags för lokalavdelningar att anmäla sig till Årets lokalavdelning. För att uppmärksamma aktiv lokal verksamhet som inspiration för andra inom organisationen utser SLC nu för första gången Årets lokalavdelning under kongress som hålls den 26-27 november i Esbo.

En lokalavdelning kommer att premieras med diplom och ett verksamhetsbidrag på 1.000 euro. Avsikten är att belöningen ska sporra till fortsatt gemensam aktivitet som kommer medlemmarna till nytta.

Kriterier för utmärkelsen är att lokalavdelningen har gjort satsningar på medlemsvård- eller värvning, eller har lyft fram jord- och skogsbruket på ett positivt sätt, eller har stärkt sammanhållningen inom jordbrukarkåren eller har främjat hela organisationens syfte eller strategi på lokal nivå.

Bidrag till Årets lokalavdelning kan lämnas in av lokalavdelningar eller medlemmar senast den 31 oktober via formuläret på slc.fi/medlemstema. I samband med anmälan lämnar man in en fritt formulerad motivering varför just den föreslagna lokalavdelningen borde vinna med tanke på kriterierna.

Bland de inlämnade bidragen föreslår SLC:s organisationsutskott en vinnare av Årets lokalavdelning till juryn, i detta fall SLC:s styrelse, som fattar det slutgiltiga beslutet.

På basen av ansökningar kan även några särskilt utvalda bonuspremieringar göras för att uppmärksamma annan lyckad verksamhet eller intressebevakning på lokal nivå. Vinnarna offentliggörs på kongressen.