SLC

SLC utser Årets lokalavdelning

SLC vill uppmärksamma aktiv lokal verksamhet som inspiration för andra inom organisationen. Därför utses nu för första gången Årets lokalavdelning under kongressen den 26-27 november i Esbo.

En lokalavdelning kommer att premieras med diplom och ett verksamhetsbidrag på 1.000 euro. Tanken är att belöningen ska sporra till fortsatt gemensam aktivitet som kommer medlemmarna till nytta.

Kriterier för utmärkelsen är att lokalavdelningen har gjort satsningar på medlemsvård- eller värvning, eller har lyft fram jord- och skogsbruket på ett positivt sätt, eller har stärkt sammanhållningen inom jordbrukarkåren eller har främjat hela organisationens syfte eller strategi på lokal nivå.

På basen av de ansökningar som kommer in till Årets lokalavdelning kommer även några särskilt utvalda bonuspremieringar att göras.

Anmäl en lokalavdelning senast 31.10

Bidrag till Årets lokalavdelning kan lämnas in av lokalavdelningar eller medlemmar senast den 31 oktober via formuläret på slc.fi/medlemstema. I samband med anmälan lämnar man in en fritt formulerad motivering varför just den föreslagna lokalavdelningen med tanke på kriterierna borde vinna.

Bland de inlämnade bidragen föreslår SLC:s organisationsutskott en vinnare av Årets lokalavdelning samt övriga bonuspremieringar till juryn, i detta fall SLC:s styrelse, som fattar det slutgiltiga beslutet. Vinnarna offentliggörs på kongressen.