Mats Nylund Slc Ordf 1
Vi är relativt nöjda trots att man ska vara medveten om att det inte räcker med lite mera pengar om det samtidigt ställs mycket högre krav. Det som ändå är bra med det här stödet är att vi själva här i Finland får bestämma vart vi riktar pengarna, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.
Jordbruk EU SLC

SLC: Positivt beslut om
EU:s budgetram

EU:s statschefer nådde i slutet av juli enighet om EU:s budgetram för perioden 2021 till 2027. Parlamentet kräver ännu tilläggsförhandlingar, men det påverkar knappast jordbrukets finansiering.

Efter att man här hemma en längre tid befarat att jordbrukets finansiering minskar med över 300 miljoner får Finland de facto 60 miljoner mer i medel för landsbygdsutveckling. Det här betyder att vi kan utgå från nästan samma stödbelopp som under nuvarande period.

– Vi är relativt nöjda trots att man ska vara medveten om att det inte räcker med lite mera pengar om det samtidigt ställs mycket högre krav. Det som ändå är bra med det här stödet är att vi själva här i Finland får bestämma vart vi riktar pengarna, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Nationella strategi

Klimat- och miljöåtgärder samt åtgärder som befrämjar djurvälfärden kommer att betonas i den nationella strategi som ska läggas fram till kommissionen. De strukturella förändrar som hittills diskuterats för stödpolitikens del väger givetvis tungt.

SLC har lyft fram ett behov av dessa förändringar bland annat behovet av att rikta stöden till matproduktion, att få en mer marknadsanpassad produktion och att bättre beakta odlarrisken.

– Vi har ett regeringsprogram som pratar om att stöda aktiv produktion, underlätta användningen av gödsel, i klartext handlar det om biogas och dessutom minska byråkratin. Vi behöver EU:s finansieringsbeslut och nationell motfinansiering av Marins regering som minst motsvarar nuvarande nivå. Därtill behövs finansiering till strukturella investeringar, bland annat gårdsbrukets utvecklingsprogram, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Oklart om enmagade och trädgårdssektorn

Det som ännu inte är löst på ett nationellt plan är hur AB-områdets enmagade sektor och trädgårdssektorn ska stödas efter de två kommande övergångsåren (2021 och eventuellt också 2022).

– Vi har nu lite tilläggstid och nivån på de kommande anslagen är klara. Under den här tiden ska vi på bästa sätt försöka bygga upp ett modernt sätt att stöda husdjursektorn både på AB-området och C-området, säger Laxåback.