Standerhuset 3
Regeringssonderare Petteri Orpo från Samlingspartiet kom och träffade producentföreträdarna från SLC och MTK vid två olika tillfällen under onsdagen i samband med regeringsförhandlingarnas andra dag på Ständerhuset i Helsingfors.
SLC

SLC och MTK uppvaktade
regeringsförhandlarna

I arla morgonstund, på väg in till regeringsförhandingarna, stannar regeringssonderare Petteri Orpo, Samlingspartiets ordförande, till vid producentorganisationernas avdelning mitt emot Ständerhuset på Snellmansgatan i Helsingfors. Juha Marttila, ordförande för MTK, framför organisationens vädjan till Orpo.

– Visst behöver vi en funktionsduglig regering som tar ansvarar för den offentliga ekonomin och som beaktar jord- och skogsbruket och de behov vi har. Finland behöver ett fungerande jordbruk, en levande landsbygd och en försörjningsberedskap man kan lita på, säger han.

Thomas Antas, SLC:s viceordförande, framför SLC:s hälsningar till regerinssonderaren.

– Finland lever i svåra tider. Det gäller inte enbart pengar för oss jordbrukare. Vi har många lagstiftningsbehov som behöver rättas till. Livsmedelsmarknadslagen, konkurrenslagen, inlösningslagen, markanvändnings- och bygglagen. Det är alla sådana lagar som med små justeringar kan göras sådana att vi fortsätta producera mat här i landet, säger han.

Standerhuset 4
Fr.v. Regeringssonderare Petteri Orpo från Samlingspartiet, MTK-basen Juha Marttila och SLC:s viceordförande Thomas Antas diskuterar lantbrukets roll och betydelse i morgondagens Finland.

Investeringsviljan måste hittas igen

Petteri Orpo svarar Juha Marttila och Thomas Antas.

– Jag hade äran att fungera som jord- och skogsbruksminister under ett år. Det var en fin tid och det gav perspektiv. I regeringsförhandlingarna söker vi nu lösningar på hur vi ska få den offentliga ekonomin i skick och överhuvudtaget få tillväxt i ekonomin. Vi måste också få tillväxt hos och framtidstro till Finland, hos småföretagen och hos landsbygdsföretagarna. Vi måste få tillbaka investeringsviljan och förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete. Det här är A och O för Finland.

– Jag vet att förutsättningarna för jordbruksproduktionen är utmanande, lönsamheten är dålig och nu måste vi vända utvecklingen. Alltför många har slutat redan. Vi måste få de unga att tro på den här branschen. Vi ska exportera finländska livsmedel till världens olika marknader, vi ska söka bättre pris från marknaden till er. Finländska livsmedel är goda, rena och säkra – världens bästa mat – det är klart att det också i framtiden finns en efterfrågan på det. Vi som samlats i Ständerhuset uppskattar äganderätten och det är klart att markägaren ska få skälig ersättning om marken används till någonting annat. Till sist vill jag säga att skogen också måste kunna brukas och användas på ett vettigt och hållbart sätt och ge avkastning. Det är en balansgång och ni behärskar det, säger Orpo.

Standerhuset 5
Sfp:s partiordförande Anna-Maja Henriksson diskuterar med ÖSP:s Fredrik Grannas, SLC:s viceordförande Thomas Antas samt MTK-basen Juha Marttila.

”Vi inser i vilken situation de finländska lantbrukarna är”

Också Anna-Maja Henriksson, ordförande för Svenska Folkpartiet, tittar till producentorganisationerna på sin lunchpaus.

– Idag är det en speciell dag då Ukrainas president Zelensky besöker Finland. Inom Sfp inser vi i vilken situation de finländska lantbrukarna är och vi bär det med oss när vi förhandlar här på Ständerhuset. Vi har ett ansvar för framtiden, för att den gröna omställningen förverkligas och att Finlands lantbrukare överlever och kan fortsätta att producera livsmedel. Sfp är de finländska lantbrukarnas vän i de här viktiga regeringsförhandlingarna. Vi kommer att kämpa för en bättre lönsamhet för lantbrukarna och att förverkliga de nyss av Thomas Antas påtalade lagändringarna i de fall där det är möjligt. Kämpa på, ni är jätteviktiga, säger hon.

Kai Mykkänen från Samlingspartiet kommer också och hälsar på hos SLC och MTK.

– Visst behöver vi ett fungerande jordbruk i Finland också i framtiden. Visst behöver vi jordbrukets lönsamhet höjas och mera intäkter fås från marknaden. Och äganderätten ska förstås respekteras, det är självklart, säger han.

Regeringsförhandlingarna på Ständerhuset i Helsingfors inleddes på tisdagen under regeringssonderare Petteri Orpos ledning. På tisdagen hade man en seminariedag som innehöll presentationer med betoning på balansering av den offentliga ekonomin och allmän ekonomisk utveckling, men också en presentation om stävjandet av klimatförändringen. De egentliga förhandlingarna på Ständerhuset inleddes därför på onsdagsmorgonen.

I förra veckan meddelade Orpo att han och Samlingspartiet i första hand kommer att försöka bilda en regering med Sannfinländarna, Sfp och Kd.

Läs också: MTK och SLC erbjuder den nya regeringen hållbar tillväxt och kräver stark EU-påverkan