Jordbruk SLC

SLC Nyland söker
nytt ungdomsombud

Ungdomsombud Pia Franzén slutar nu på SLC Nyland då hon nästa vecka börjar på LPA:s Ta hand om bonden-projekt.

Förbundets arbetsutskott beslöt att rekrytera ett nytt ungdomsombud, som i likhet med hittills kan jobba med ungdomsverksamheten och Boosti-projektet på timbasis, i medeltal cirka två dagar i veckan.

Ansökningar kan sändas till nsp@slc.fi, senast 14.5 kl. 15. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

På mötet diskuterades också marknadsläge och aktuellt inför odlingssäsongen. Vårbruket har kommit igång på sina håll i Nyland, men på allvar förväntas vårbruket inledas först efter Valborg.

På den globala marknaden har spannmålspriserna igen stärkts den senaste veckan och oljeväxtpriserna är fortsatt på en rätt hög nivå. Intresset för oljeväxtodling ser igen lite ut att vara på ökning i Finland, men borde inte föreligga någon risk för att utsädet tar slut.

Vidare diskuterades beredningen av CAP27 som behandlades på SLC:s fullmäktigeseminarium 19.4. Förslaget till gårdsvisa åtgärder i miljöersättningen ansågs ha för mycket tyngdpunkt på teknologi för precisionsodling. Andra åtgärder gäller främst pollinering. Det påpekades att det finns för få åtgärder riktade till djurgårdar. Det bedömdes att det finns en risk för att åtgärderna inte passar för många odlare och för att stödet rinner till andra delar av kedjan.

Lyftes fram att spriding av gödsel med dragslang kunde vara ett möjligt alternativ för husdjursgårdar. Med tanke på behovet av miljö- och vattenvårdsåtgärder behövs möjligast mycket riktade ersättningsbara tilläggsåtgärder i kustområdena speciellt i södra och sydvästra Finland. Detta förs fram som hälsningar till SLC:s styrelse.