Jordbruk Skogsbruk SLC Opinion

SLC Nyland: Jord- och skogsbruket kan öka bindningen av kol

Jord- och skogsbruket har potential att bidra till att bromsa klimatuppvärmningen. Detta i och med att skogen och odlingsmarken binder kol och fungerar som viktig kolsänka. Vi måste göra en omställning av vår konsumtion, så att den har mindre klimatpåverkan. En övergång från fossila bränslen till förnybara bränslen är en förutsättning för att vi skall nå uppställda mål, säger SLC Nyland i ett uttalande.

Jordmånen är en av nycklarna till att hejda klimatuppvärmningen. Jordmånen innehåller mera organiskt kol än alla jordens växter och atmosfären sammanlagt. En betydande del av detta kol finns i det översta metertjocka skiktet, som vi påverkar med vår verksamhet.

Jordmånen utgör en enorm potentiell kolsänka, då vi kan ta i bruk metoder som försnabbar och ökar bindningen av kol till jordmånen. Om vi ökar bindningen av kol i jordmånen med 4 promille varje år, räcker det till för att kompensera de koldioxidutsläpp som människan förorsakar, påpekar SLC Nyland.

– Vi sköter skog och mark för att skapa tillväxt, råvaror, energi och mat samt bidra till klimatnytta. Skogarna avverkas i betydligt mindre omfattning än den årliga tillväxten i skogen. Genom aktiv och god skötsel, inklusive förnyelse av skogen, kan tillväxten och därmed kolbindningen öka. I dagsläget avverkas endast cirka 80 procent av skogens årliga tillväxt, vilket betyder att vi får mer och mer skog för varje år.

Det är inte fruktbart att kategoriskt ställa olika matråvaror mot varandra i klimathänseende. Allt kött är inte per automatik skadligare för klimatet än all vegetabilisk kost. Det viktigaste är att sträva till så närproducerade råvaror som möjligt och att minska på matsvinnet. Bortkastad mat belastar utan att ge någon nytta alls, konstaterar SLC Nyland.

– Samhället och hela mänskligheten står inför en enorm klimatutmaning. Jord- och skogsbruket står inför samma utmaning. Jord- och skogsbrukssektorn är en av de få sektorer som kan göra mera än bara minska på sina utsläpp. Primärnäringarna kan hjälpa till med att återta en del av den skada som redan har skett.