Slc Nyl Fullm 1
SLC Nylands fullmäktigeordförande Hanna Westman säger att den finländska matkedjan från jord till bord skapar närmare 300.000 arbetstillfällen. Genom att köpa finländsk mat stöder man också dem som jobbar inom den finländska matkedjan. Till höger verksamhetsledare Maria Munck-Pihlgren.
SLC

SLC Nyland:
Att välja inhemska produkter
är viktigare än någonsin

SLC Nylands fullmäktige samlades till vårmöte på Fazers besökscentrum i Fagersta i Vanda på måndagen. Fullmäktigeordförande Hanna Westman lyfte fram vikten av en hög självförsörjningsgrad och vikten av inhemsk mat och matproduktion i dagens värld med krig, kriser och kostnader som skenar i väg.

– Maten i vårt land har ett tydligt ursprung och matens väg går att spåra. Den finländska matkedjan från jord till bord skapar närmare 300.000 arbetstillfällen. Genom att köpa finländsk mat stöder man direkt och indirekt finländare som jobbar inom den finländska matkedjan. 80 procent av livsmedlen som konsumeras i Finland är inhemska och det ska vi vara stolta över och fortsätta jobba för, säger Westman i fullmäktigemötets inledningstal.

Private label ger handeln större kontroll

Detaljhandelns egna private label-varumärken är ett gissel för den inhemska matproduktionen. Private label-produkterna ger detaljhandeln större makt och kontroll över produkterna och skapar prispress på andra varor.

SLC Nylands fullmäktige uppmanar konsumenterna att lämna private label-varorna på butikshyllan trots att det nog är förståeligt att konsumenternas försämrade köpkraft kan leda till att de lättare väljer förmånligare produkter och tummar på varans ursprung.

Fullmäktige vill också påminna om att produkter som verkar vara inhemska inte alltid är det. Genom att välja produkter med märket Gott från Finland kan man vara säker på att varan är tillverkad i Finland av finska råvaror. Beroende på produkt är den inhemska råvarans andel mellan 75 och 100 procent i Gott från Finland-märkta produkter.

Bland den renaste maten i Europa

– Som odlare är vår främsta uppgift är att producera mat. Här i Finland kan vi producera mat med god djuromsorg, låg klimatpåverkan och med hänsyn till miljön. Den finländska maten har mycket små mängder exempelvis otillåtna rester eller skadliga ämnen. Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot hälsan. I vårt land används antibiotika efter behov, inte i förebyggande syfte och vi är ett av de länder som använder minst antibiotika i världen, säger Westman.

Flera undersökningar har påvisat att den finländska maten är bland den renaste i Europa. Den brittiska tidningen The Economists verktyg Global Food Security Index-Global matsäkerhetsindex, rankade Finland till första plats igen år 2022 av 113 länder i världen.

Till indexet beräknas faktorer så som matens pris och tillgänglighet, jordbrukets och råvarukedjans funktion, matens kvalitet och säkerhet samt hur hållbart maten produceras och hur man tar klimatförändringen i beaktande.

– Denna plats som världsetta i livsmedelssäkerhet skall ropas ut vida omkring så att den inhemska varan allt oftare är den som åker ner i matkorgen i matbutiken och att de råvaror som används i storköken i en allt större grad är inhemska. Att välja inhemskt gynnar oss alla, säger Westman i sin inledning av mötet.

Slc Nyl Fullm 2
Christoph Vitzthum, vd för Fazer, säger att Finland redan nu är ett av de ledande länderna i Europa då det kommer till export av havre, men Fazer vill höja förädlingsgraden och värdet på den exporten.
Innovationer av havre kan ge ökad export

Christoph Vitzthum, vd för Fazer, höll en presentation över företagets verksamhet.

– Vår tillverkning har tyngdpunkten inom bageriverksamhet, konfektyr och lifestyleprodukter, det handlar om olika drycker och liknande. Vi har tillverkning i Östersjöområdet men säljer våra produkter över hela världen, säger han.

Rysslands anfallskrig i Ukraina påverkar också Fazer.

– Vi var ett av de första finska bolagen att bestämma oss för att lämna Ryssland och i början av maj hade vi gjort det. Det var heller ingen liten sak för Fazer att lämna den ryska marknaden, det handlade då om ungefär 15 procent av vår omsättning, säger Vitzthum.

Vitzthum talar också om olika spannmålsslag och framför allt havre, i vilken man ser stora möjligheter.

– Finland är redan ett av de ledande länderna i Europa då det kommer till export av havre, men vi vill höja förädlingsgraden och värdet på den exporten, säger han.

Förädlade och färdiga produkter är ett sätt att göra det, innovation är ett annat.

– När det gäller havre så kan jag som ett exempel nämna att vi nu utvinner xylitol från havrens skal, säger han.

Som bäst håller Fazer på att planera ny en sötsaksfabrik som ska byggas i Lahtis, om den blir av, invid bolagets befintliga anläggningar där. Förverkligas investeringen så bir det den enskilt största i bolagets historia.

Slc Nyl Fullm 3
SLC:s Mats Nylund säger att det enbart finns 5,5 miljoner konsumenter i Finland och 72 procent av dem fattar beslut som på sätt eller annat styrs av handeln. Dessutom är Finlands detaljhandel mycket koncentrerad.

En liten livsmedelsmarknad

SLC:s förbundsordförande Mats Nylund höll en lantbrukspolitisk översikt. Han inledde med att analysera livsmedelssektorn i Finland.

– Det finns bara 5,5 miljoner konsumenter i Finland och enligt undersökningar så fattar 72 procent av dem beslut som på sätt eller annat styrs av handeln. Dessutom är Finlands detaljhandel mycket koncentrerad.

Livsmedelsmarknaden i Finland har till och med krympt i vissa segment och flera, inte alla, av livsmedelsindustrierna koncentrerar sig enbart på den inhemska marknaden. Livsmedelsexporten från Finland står fortfarande och stampar på stället.

– Vi måste nödvändigt få till en rejäl ökning av livsmedelsexporten, säger han.

Nylund påtalar också de förändringar i nuvarande CAP som står för dörren.

– Till exempel kommer ändringar av den nationella CAP-planen att kunna ske två gånger per år jämfört med nuvarande en, jordbruk på under 10 hektar undantas villkorligheten och så kommer vi att se lättnader i fjärrmonitoreringen, säger han.

Inga egentliga personval förrättades på SLC Nylands fullmäktigemöte, men man beslöt att förbundets nya valutskott består av styrelsens och fullmäktiges ordförande samt viceordförande och ungdomsutskottets ordförande, det vill säga Thomas Antas, Hanna Westman, Nina Långstedt, Jesse Mårtenson och Leo Klinge.

Slc Nyl Fullm 4
I samband med SLC Nylands fullmäktigemöte i Vanda överräcktes förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden till mångåriga förtroendevalda Magnus Selenius från Esbo.