SLC

SLC kallar till kongress 26-27 november i Esbo

SLC håller allmän förbundskongress den 26-27 november 2018 i Esbo på Hotell Korpilampi. Samtidigt hålls även SLC:s förbundsfullmäktiges höstmöte och ungdoms- och kvinnoträff.

I veckan sände SLC ut kongresskallelse till landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och SLC:s stödande medlemmar. Nästa vecka sänds även inbjudningar ut till enskilt inbjudna personer.

Den allmänna förbundskongressen är centralförbundets rådgivande organ som sammankallas vart tredje år.

– Avsikten är att kongressen ska ge stöd och allmänna riktlinjerna för centralstyrelsen och förbundsfullmäktige för att sköta SLC:s verksamhet. Samtidigt ger kongressen möjlighet åt landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och lokalavdelningarna att säga sin åsikt i viktiga frågor, berättar SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Kongressen inleds måndagen den 26 november med lunch från kl.11 och avslutas tisdagen den 27 november cirka kl.15. I samband med kongressen hålls även ungdoms- och kvinnoträff, som inleds på söndag kl.15, samt förbundsfullmäktiges höstmöte på måndag kl.9-11.

Medlemsförbunden utser representanter

Det är landskapsförbunden, tillsammans med lokalavdelningarna, och skogsvårdsföreningarna som till kongressen utser valda representanter med rösträtt. SLC:s stödande medlemmar har rätt att utse en representant med yttrande- och förslagsrätt.

Därutöver har också centralstyrelsen och förbundsfullmäktige, företrädare för stödande medlemmar samt anställda möjlighet att närvara vid kongressen.

Motioner kan inlämnas framtill 26.10

– Genom att lämna in motioner till kongressen kan landskapsförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar samt SLC:s stödande medlemmar föra fram aktuella frågor och problem, påminner Laxåback.

En motion kan exempelvis lyfta fram problem och konkreta förslag som man anser att SLC borde arbeta för. Motionerna ska sändas in till SLC:s centralstyrelse till adressen info@slc.fi senast den 26 oktober.

Kongressen är öppen för alla medlemmar

Utöver de valda representanterna med rösträtt är kongressen öppen för alla intresserade medlemmar i lokalavdelningarna och personmedlemmar i skogsvårdsföreningarna. Det betyder att enskilda medlemmar har yttranderätt vid kongressen.

I deltagarkostnaden ingår såväl inkvartering, måltider samt kostnader för deltagande i kongressen. För deltagande två dagar med en övernattning i dubbelrum är deltagarkostnaden 90 euro.

Gällande transport till kongress samt till fullmäktige och ungdom- och kvinnoträff ombes representanter och övriga deltagare vända sig till medlemsförbunden.

Anmälan inom oktober

Representanter som utsetts av medlemsförbunden bör anmäla sig till kongressen senast den 31 oktober.

– I år sker anmälan till kongressen elektroniskt. Via anmälningslänken www.lyyti.in/SLCkongress2018 kan representanter och övriga deltagare samtidigt även anmäla sig till fullmäktiges möte eller till ungdoms- och kvinnoträffen, säger Laxåback.

På kongressens webbplats på adressen slc.fi/kongress2018 kommer SLC att vart efter samla det mesta värt att veta gällande kongressen.