SLC

SLC bjuder in till kongress
på Åland 29-30 juni

Den 29-30 juni går SLC:s förbundskongress av stapeln i Mariehamn. Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Samtidigt ger kongressen jord- och skogsbrukare från olika delar av Svenskfinland möjlighet till samvaro och tid för att mötas kring gemensamma frågor.

Medlemsförbundens valda representanter har genom sin rösträtt möjlighet att påverka kongressens beslut. Kongressen är även öppen för alla medlemmar så att varje medlem i lokalavdelning och personmedlem i skogsvårdsförening har yttranderätt under kongressen.

Under kongressens mötesförhandlingar den 29 juni på Alandica behandlas bland annat revideringen av SLC:s strategi samt inlämnade motioner. På kongressen ges även en översikt över verksamheten och allmän debatt förs. Även SLC:s historik offentliggörs och SLC:s förtjänsttecken delas ut under kongressen. Mötesdagen avslutas med festmiddag med dans och underhållning på Hotell Arkipelag.

Under kongressens exkursionsdag den 30 juni står intressanta åländska företags- och gårdsbesök på programmet och dagen avslutas med informell middag.

Resedag från fastlandet till Åland är tisdagen den 28 juni och resorna tillbaka till fastlandet inleds torsdagen den 30 juni på kvällen efter att programmet har avslutats.

Kongressens arbetsgruppsarbete för medlemsförbundens valda representanter sker i form av digitala arbetsgrupper före kongressen i april-maj där revideringen av SLC:s strategi och motioner behandlas inför kongressen.

SLC:s Ungdomsträff hålls 30 juni

På torsdagen den 30 juni kl.17-21 hålls även SLC:s Ungdomsträff på Åland parallellt med kongressens informella middag. SLC står för deltagarkostnaderna i SLC:s Ungdomsträff som riktar sig till unga medlemmar. Ungdomsträffens deltagare deltar även kostnadsfritt i kongressens övriga program.

Alla kongressdeltagare, såväl valda representanter som övriga kongressdeltagare, ska anmäla sig senast den 25 april. Anmälan sker på kongressens webbplats slc.fi/kongress2022, där man genom att se inbjudningsvideon kommer till anmälningsformuläret. Via samma anmälningsformulär sker även anmälan till SLC:s Ungdomsträff.

Efter anmälningstidens slut tar SLC närmare kontakt gällande bl.a. transporter från regionerna samt önskemål om exkursionsdagens gårds- och företagsbesök.

Mera information om kongressens program och transporter finns på slc.fi/kongress2022 eller fås genom att kontakta SLC:s kansli, tfn 09-5860460 eller info@slc.fi.