Mats Nylund Budget22
– Vi vet att inkommande kommande vinter kommer att vara mycket tuff för jordbruket och växthusodlingen eftersom energipriserna är rekordhöga och tillgången på el något osäker, säger SLC:s ordförande Mats Nylund. ARKIVFOTO
Jordbruk Skogsbruk SLC

SLC betonar också
försörjningsberedskapen

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2023 som presenterades 5.8 innehåller inga egentliga överraskningar för lantbrukssektorn. Finansministeriet har i sitt budgetförslag för jord- och skogsbruksministeriet följt de riktlinjer som den nya CAP-planen och landsbygdsprogrammet förutsätter.

– Grunden för att kunna betala nästa års odlarstöd på den nivå Finland kommit överens om med EU-kommissionen finns i budgetförslaget. Det är nu av yttersta vikt att Livsmedelsverket klarar av att betala nästa års stöd så snabbt som möjligt. Förseningar i stödutbetalningstidtabellen får helt enkelt inte ske i detta trängda ekonomiska läge, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

– För skogsbrukets del verkar anslagen för Kemera-stöd vara tillräckliga. Största utmaningen här handlar om att få in tillräckligt med ansökningar. Det skulle vara på sin plats att se över möjliga lättnader i kriterierna, fortsätter Nylund.

Det görs stora satsningar på Finlands säkerhet eftersom Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina har förändrat vår säkerhetsomgivning radikalt.

Tuff vinter väntar

SLC har vid upprepade tillfällen understrukit att livsmedelsförsörjningsberedskapen på sikt bygger på att jordbruket är lönsamt. Grunderna för lönsamhet bygger på en fungerande marknad både vad gäller produkt- och förnödenhetspriser.

– Vi vet att inkommande kommande vinter kommer att vara mycket tuff för jordbruket och växthusodlingen eftersom energipriserna är rekordhöga och tillgången på el något osäker. Däremot vet vi inte vilka alla nya utmaningar som Rysslands anfallskrig för med sig och vi uppmanar ministerierna att i sina bilaterala förhandlingar med finansministeriet lyfta de orosmoment som finns på respektive ansvarsområde. Samma uppmaning går givetvis till hela regeringen, säger Nylund.

En liten men mycket besvärlig brist i budgetförslaget är att det inte finns några anslag för Ta hand om bonden-projekt som LPA driver. Det betyder att verksamheten är tryggad endast i år och nästa år och därefter är finansieringen slut.

– Ta hand om bonden-projektet har visat sig vara både nödvändigt och effektivt. SLC förutsätter att både social- och hälsovårdsministeriet och hela regeringen ser till att få fram de två miljoner som skulle krävas för att projektarbetarna ska kunna lita på att projektet får en fortsättning, säger Nylund.

SLC vill också i detta sammanhang lyfta vikten av en fungerande marknad.

– Vi väntar ännu att jord- och skogsbruksministeriet ska komma med skärpningar i livsmedelsmarknadslagen som stärker primärproducenterna ställning. Det är inte en budgetfråga utan en fråga om politisk vilja och prioriteringar, avslutar Nylund.