Upm Pine Forest 0817 Mi 0212 Hires
Enligt globala forskningsresultat gällande skogens potential som kollager står det klart att en total nedläggning av all avverkning i hela världen skulle ge skogen förmågan att absorbera endast fyra år av globala fossilutsläpp. FOTO: UPM
Skogsbruk

Skogsexperten Antti Asikainen:
Klimatet ser ingen skillnad på
varifrån koldioxiden kommer

Skogsexperten Antti Asikainen lyfte fram problematiken kring skogens tillväxt och kolsänkor under MTK:s skogsdelegations årsmöte förra veckan. Asikainen poängterade behovet av en aktiv skogssektor för att garantera skogens välmående. Förra veckans...
Efterkrigstidens skogsinvesteringar börjar vara utmätta – År 2013 utgjorde det år då skogens tillväxt började avta, inte bara i Finland utan också i Sverige och Norge. När jag först såg siffrorna...
Kolen cirkulerar oavsett människans åtgärder Skogens sviktande förmåga att binda kol har blivit ett allt mera aktuellt diskussionsämne, och enligt Asikainen behövs ingrepp för att lösa dödläget och hindra ytterligare skador...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera