Skogsbruk

Skogscentralen inleder
omställningsförhandlingar

Finlands skogscentral genomför ändringar i verksamheten och sina tjänster, och inleder omställningsförhandlingar med personalen.

De planerade ändringarna berör Finlands skogscentrals hela personal och kan leda till att upp till 80 personer sägs upp eller får sina jobb ändrade till deltid. Också permitteringar och ändringar i anställningsvillkoren är möjliga. Dessutom tas den naturliga avgången i beaktande, meddelar skogscentralen i ett pressmeddelande.

I dag arbetar cirka 540 personer vid skogscentralen på olika håll i landet.

Bakgrunden till nedskärningen är att verksamheten ska förnyas för att stöda framtidens mål och tyngdpunktsområden, samt att det ekonomiska läget kräver betydande sparåtgärder. I omläggningen av verksamheten tar man vara på möjligheterna som digitaliseringen ger och koncentrerar verksamheten till Skogscentralens primära uppgifter.

Förnyelsen och utvecklingen medför att man ändrar på verksamheten, tjänsterna och arbetssätten, omorganiserar arbetet, utnyttjar ny teknik och nya datasystem, ökar automatiseringen och ser över nätverket av kontor.