Jordbruk EU Marknad

Schweizarna röstade mot rättvisa livsmedel

Befolkningen i Schweiz röstade under veckoslutet omkull ett förslag om att staten borde stöda livsmedel som produceras miljövänligt med god djurhållning. Majoriteten av schweizarna befarade stigande matpriser och röstade nej.

Initiativet till så kallade Fair-Food-livsmedel var länge i medvind. Ännu i augusti ställde sig en bred majoritet av schweizarna bakom initiativet från det gröna partiet. Enligt opinionsundersökningarna stöddes förslaget av 78 procent av befolkningen.

Söndagens rösträkning visar att prognoserna slog fel. Hela 61,3 procent av schweizarna avvisade initiativet om rättvisa livsmedel. Bara fyra kantoner i de västliga delarna av landet gav sitt klara stöd.

Skulle kräva dyrt övervakningssystem

Tydligen hade majoriteten av schweizarna noga vägt fördelar och nackdelar mot varandra. Det gröna initiativets motståndare befarade stigande matpriser. Redan i dag är de schweiziska livsmedlen kännbart dyrare än i grannländerna.

Väljarna betraktade frågeställningen ur ett praktiskt perspektiv. En reform hade skärpt föreskrifterna för importerade livsmedel men grannländernas producenter antas inte ha något större intresse att anpassa sina produktionsstandarder till det lilla Schweiz.

Den schweiziska staten borde dessutom kontrollera att alla importerade matprodukter uppfyller de skärpta standarderna. Detta skulle i sin tur förutsätta ett dyrt övervakningssystem med personal och laboratorier.

Motståndarna varnade också för handelstvister. Separata standarder för Schweiz hade knappast varit förenliga med frihandelsavtal och WTO-regler. WTO förutsätter att utländska produkter inte får diskrimineras.

Rädsla för ”matdiktatur”

Svagt understöd fick också initiativet till en schweizisk “matsuveränitet“ som var föremål för en parallell folkomröstning på söndagen. Initiativet efterlyste ett förstärkt skydd för inhemska småproducenter.

Förslagets motståndare befarade problem för importen av livsmedel. Förslaget skulle främja lokala, mångsidiga, ekologiska och sunda produkter. Produkterna skulle skyddas av tullar och saluföras till rättvisa priser via direkta kanaler.

Det fick initiativets motståndare att gå ut med kritik mot ”planekonomi” och ”livsmedelsdiktatur”. Framför allt varnade motståndarna för risken att Schweiz isolerar sig från den internationella handeln.

Följaktligen röstade nästan 70 procent mot förslaget. Därmed avvisade väljarna på en och samma gång två initiativ för ett rättvisare jordbruk. De gröna partiledarna är besvikna och anklagar näringslivets organisationer för manipulation under kampanjen.