Tradgardsforbundet
Sanne Wikström är verksamhetsledare för Svenska Trädgårdsförbundet rf och chefredaktör för Trädgårdsnytt. FOTO: Alice Böckerman
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Sanne Wikström
ny verksamhetsledare för
Svenska Trädgårdsförbundet

Sanne Wikström är ny verksamhetsledare för Svenska Trädgårdsförbundet rf. Wikström som också tar över tidningen Trädgårdsnytt ser att trädgårdsbranschen klarat coronatiden bra och att många odlare vågar tänka i nya banor.

Sanne Wikström, hortonom YH, är ny verksamhetsledare för Svenska Trädgårdsförbundet rf. Wikström tar också över uppdraget som chefredaktör för förbundets tidning Trädgårdsnytt. Wikström har tidigare jobbat som journalist och med utvecklings- och landsbygdsprojekt.

– Det här är en unik möjlighet att sammanlänka två saker jag är intresserad av, säger Wikström. Arbetet erbjuder dessutom en överblick över hela den finlandssvenska trädgårdsbranschen, eftersom Trädgårdsförbundet främjar verksamheten för både yrkes- och hobbyodlare.

Stort sug efter inhemska grönsaker

Wikström ser att Trädgårdsförbundet har en viktig roll som förmedlare av aktuell  forskningsinformation och fakta kring bland annat ny teknik, och därigenom stöda medlemmarna i utvecklingen av verksamheten.

– Till exempel finns det nu ett stort sug efter inhemska grönsaker och närmat. Där har våra medlemmar en nyckelroll. Det finns t.ex. spannmålsodlare som funderar på att börja odla grönsaker för att få upp lönsamheten, men att sadla om helt är ett stort beslut. Tekniken och odlingssätten har däremot gått väldigt mycket framåt, och vi ordnar gärna kurser och föreläsningar för att hjälpa intresserade komma igång med nya odlingsformer.

I synnerhet i Nyland finns det potential för mera grönsaksodling eftersom kunderna bor nära. Efterfrågan på bär och frukt är också stor, och Wikström vet att odlarna överväger vad som är ekonomiskt lönsamt. 

– Vi vill uppmuntra folk att tänka på nya sätt, och inte bara göra som man alltid gjort. Visst innebär en hektar grönsaker eller bär mera jobb än en hektar spannmål, men de ekonomiska möjligheterna är också helt andra.

Bransch i uppsving

Wikström kommer att börja planera kurser, studiebesök och fältdagar – så fort coronaläget tillåter. 

– Det har varit en märklig tid att börja ett nytt jobb när man inte träffar någon, men vi hoppas förstås att kunna dra igång med riktiga träffar snart. Trädgårdsodling är ett ensamt yrke och om man stöter på problem kan tröskeln vara hög att ringa andra och fråga hur de hanterat liknande situationer. Det är helt annat med organiserade besök där man får se andras lösningar i praktiken.

Annars har trädgårdsbranschen klarat sig bra i coronatiderna.

– Många hobbyodlare upptäckte sin trädgård på ett helt nytt sätt i fjol och uppsvinget ser ut att fortsätta i år, säger Wikström.

Trädgårdsförbundets mångsidiga medlemsunderlag sätter sin prägel på bland annat tidningsarbetet, och Wikström ser fram emot att utveckla tidningens innehåll ytterligare.

– Tidigare hade tidningen mera samarbete med norska och danska tidningar och nordiska universitet kring aktuellt forskningsmaterial. Det hoppas jag kunna återupprätta.

Uppdelningen mellan yrkes- och hobbyodling ska också bli tydligare på förbundets webbplats.

– Ofta kan det som intresserar yrkesodlare också intressera hobbyodlare, men mera sällan tvärtom. På webbsidan finns mycket bra material för både yrkes- och hobbyodlare, och vi vill göra det smidigare för medlemmarna att hitta den fakta de söker.