SLC

Sandra Bergqvist vill bli
ordförande för Folktinget

SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist vill bli ordförande för Svenska Finlands folkting. Folktingets nuvarande ordförande Thomas Blomqvist har meddelat att han inte ställer upp för omval.

Bergqvist har under flera år suttit i Folktingets förvaltningsutskott, både som medlem och som sakkunnig. Hon har även jobbat som Folktingets informatör år 2008.

– Vi behöver ännu mer nytänk, proaktivitet och en konstruktiv dialog när det gäller svenskan i Finland säger Bergqvist. Vi måste bli bättre på att hela tiden synas och vara ett steg före. Det är då vi verkligen kan påverka.

Sandra Bergqvist är hemma från Nagu och har jobbat som teamledare för svenska teamet vid Finlands Kommunförbund sedan år 2013. Innan det jobbade hon som koordinator vid arbetsforum vid Åbo Akademi och på ungdomsenheten vid undervisnings- och kulturministeriet.

Valet av ordförande sker under Folktingets session 3-4 maj i Mariehamn.