Jordbruk

Samarbetsprojekt om
nytta av gödsel

HKScan, svingården Emomylly Oy, Raisio samt John Nurminens Stiftelse har kommit överens om ett samarbetsprojekt vars målsättning är att jämna ut den regionala näringsbalansen och minska näringsutsläppen i Östersjön.

Överskottet av gödsel kan vara utmanande att hantera för många husdjursgårdar och genom projektet ser man till att gödseln når också växtodlingsgårdar som ligger längre ifrån.

Genom att processera gödseln kan man bevara näringsämnena, få den mer kompakt, och göra den enklare att frakta till växtodlingsgårdar där fosfornivåerna i åkrarna är lägre.

– Genom att ta tillvara näringsämnena effektivt får vi en större miljönytta och minskar risken för utsläpp av näringsämnen i vattendragen, säger HKScans direktör för primärproduktion Ulf Jahnsson.

Såväl Raisio som John Nurminens Stiftelse deltar parallellt också i andra projekt som har för avsikt att minska jordbrukets miljörisker.