Cmacgm Marco Polo Dietmar Hasenpusch
EU exporterar mindre skummjölkspulver till Kina efter coronakrisen. FOTO: Port of Hamburg
Jordbruk Globalt Marknad

Sämre exportsug
på skummjölkspulver

EU exporterar just nu mejeriprodukter med varierande framgång. Medan exporten av skummjölkspulver går knackigare än tidigare, är den internationella efterfrågan på smör desto större.

Det är inte länge sedan EU med stor framgång lyckades prångla ut sina enorma interventionslager av skummjölkspulver. Lagren hade köpts upp efter den svåra mjölkkrisen 2015/2016.

Marknaden för skummjölkspulver har dragit bra, men nu börjar exporten igen stocka sig. Enligt EU-kommissionens marknadsobservatorium för mjölkprodukter minskar exporten kännbart.

Exporten under årets första tre månader har minskat med 24 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2019. Enligt den officiella statistiken exporterade EU 197.600 ton skummjölkspulver under det första kvartalet 2020.

Coronakrisen påverkar exporten

Den kinesiska marknaden hämtar sig bara långsamt. Just nu köper Algeriet mer skummjölkspulver av EU än Kina. Det nordafrikanska landet har höjt sin import från EU med 21 procent till 33.500 ton under januari, februari och mars.

Kina har minskat sin EU-import av skummjölkspulver med 11 procent till bara 24.800 ton. Importen från Egypten minskade under samma period med 19 procent, till 15.100 ton. Exporten till Indonesien backade med 68 procent, till endast 9.400 ton.

Enligt kommissionen spelar coronakrisen en synlig roll i den dystra statistiken. I mars bröt exporten regelrätt samman. De asiatiska inköparna tvekade och dessutom försvårades handeln av logistikproblem, bland annat i form av brist på container.

Trots problemen har EU hävdat sin position som marknadsledare under årets första kvartal inom exporten av skummjölkspulver. EU:s totalexport av 197.600 ton mjölkpulver översteg USA-exporten på 187.000 ton och Nya Zeelands leveranser av 109.000 ton.

Uppåt för smör och helmjölkspulver

Samtidigt har EU i viss mån lyckats stoppa motsvarande negativa utveckling inom exporten av helmjölkspulver. Under de första tre månaderna 2020 ökade exporten till och med med två procent, till 76.000 ton.

Den största andelen skeppades till det arabiska sultanatet Oman, som visserligen minskade sin import av EU-vara med 11 procent. Trots detta fick EU exportera en rejäl mängd på 11.500 ton till landet, vilket räckte för en positiv exportbalans.

Stryk fick EU-exporten däremot av Nya Zeeland, som under årets första kvartal exporterade 415.000 ton helmjölkspulver, varav den största delen gick till Kina. EU försvarade ändå sin andraplats före Uruguay, Argentina och Storbritannien.

EU-exporten av smör löper desto bättre. Under årets första kvartal ökade smörexporten med 37 procent till 66.200 ton. Den viktigaste köparen är Storbritannien, som i EU-statistiken numera betecknas som tredjeland.

Den brittiska smörimporten från EU har visserligen minskat med 18 procent, men steg trots detta till 13.800 ton i januari-mars. USA köpte 8.000 ton smör av EU. Saudiarabien är EU:s tredjestörsta smörimportör med 5.500 ton, en ökning med 176 procent.

EU:s export av ostar minskade med sju procent under årets första kvartal. Viktigaste importör var Storbritannien med 82.000 ton, en minskning med 37 procent. USA importerade 30.400 ton ost från EU, en ökning med åtta procent.