Yara  Sakkiohje  2023 20
Under de senaste årtiondena har tiotals miljoner kilo plastsäckar samlats ihop inom 4H:s Rejäl Handling. Det är en stor miljögärning i Finland. Säckinsamlingen har ordnats sedan år 1975. FOTO: 4H
Jordbruk

Säckinsamlingen från lantbruket
startar på nytt

Vid Rejäl Handling-säckinsamlingen hämtar jordbrukarna tomma gödsel-, utsädes- och fodersäckar för återvinning till 4H-föreningarnas insamlingspunkter runt om i Finland. Insamlingspunkterna sysselsätter 4H-unga lokalt. Insamlingens huvudsamarbetspart Yara Finland ordnar med transporten av säckarna för återbruk.

Insamlingspunkterna, anvisningar om rätt förpackning av säckarna samt vilka säcksorter som mottas, hittas på Finlands svenska 4H:s webbsida. Via sökfunktionen kan jordbrukaren leta efter närmaste insamlingspunkt enligt ortens namn eller 4H-förening.

Rätt förpackning av de olika säckarna underlättar de ungas arbete på 4H:s insamlingspunkter. På webbsidan finns en video som guidar i rätt förpackning av gödselsäckar. Det är avgiftsfritt för jordbrukarna att hämta säckarna till insamlingen.

Säckinsamlingen pågår från maj till augusti, de exakta insamlingstidpunkterna varierar från ort till ort runt om i landet.

Under de senaste årtiondena har tiotals miljoner kilo plastsäckar samlats ihop inom 4H:s Rejäl Handling. Det är en stor miljögärning i Finland. Säckinsamlingen har ordnats sedan år 1975.

Sedan år 2022 har det piloterats att särskilja inner- och yttersäckarna från varandra för att bättre kunna ta till godo de olika plastsorterna för återvinning. År 2024 breddas piloteringen till att omfatta totalt sex 4H-föreningar.

Säckinsamlingen erbjuder dessutom unga värdefulla möjligheter till sommarjobb lokalt. Till insamlingspunkterna sysselsätts speciellt unga under 18 år via 4H-föreningarna.

Säckinsamlingens nya beskyddare

Rejäl Handling-säckinsamlingens beskyddare är nu kanslichef Pekka Pesonen vid jord- och skogsbruksministeriet. Detta är ett hedersuppdrag för Pesonen.

– Rejäl Handling-säckinsamlingen sysselsätter årligen närmare 150 4H-unga. De unga lära sig värdefulla arbetslivsfärdigheter såsom ansvarstagande, samhörighet och teamarbete. Säckinsamlingen är såväl en viktig gärning för miljön, som för ungas sysselsättning. Det gör skillnad att mer än var annan gödsel-och utsädessäck återvinns! Detta är en möjlighet för unga att även lära sig om cirkulär ekonomi, vars betydelse ökar, säger Pesonen.

Intäkterna av Rejäl Handling -säckinsamlingen används till de medverkande ungas löner samt till stödjande av ungdomsarbetet i 4H-föreningarna.

Säckinsamlingen arrangeras av Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna samt Yara Finland. I säckinsamlingen medverkar även Hankkija, Lantmännen Agro, A-Rehu, Peltosiemen, Tilasiemen, Landsbygdens Folk och Maaseudun Tulevaisuus.