Skogsbruk Marknad

Saaristo ersätter Brandt i
Metsäliittos förvaltningsråd

På andelslaget Metsäliittos förvaltningsråds möte valdes Stefan Saaristo in som ny medlem i stället för Mats Brandt.

Övriga medlemmar i tur att avgå valdes in på nytt.

Förvaltningsrådsmötet beslöt att dela ut 101 miljoner euro som avkastning till sina medlemmar.

Man beslöt att för 2023 betala ut aningen lägre ränta på de olika andelarna jämfört med 2022.