Yara Westerberg
Roland Westerberg har utnämnts till kommerciell direktör för Yara Finland Oy. FOTO: Yara
Jordbruk Marknad

Roland Westerberg blir kommersiell direktör för Yara Finland

Roland Westerberg, jordbrukare och ekonomie magister, har utnämnts till kommersiell direktör för Yara Finland Oy.

Westerberg tillträder direkt, medan Timo Räsänen kommer att överta andra uppdrag inom Yara-koncernen. Westerberg har sedan 2018 fungerat som Yaras marknadschef för de nordiska länderna.

Yaras mål är att tillsammans med odlarna och livsmedelsindustrin bidra till en hållbarare matproduktion genom nya lösningar och verktyg.

– Jag ser fram emot att driva vidare utvecklingen inom växtnäring där vi behöver allt mer detaljerade vetenskapliga grunder för att kunna göra rätt beslut med verklig påverkan, säger Westerberg. Hållbarhetskraven medför behov av mer effektiv användning av gödselmedel, vilket gynnar lantbrukaren i form av högre skördar, mindre miljöavtryck och förbättrad ekonomi.

Westerberg är spannmålsodlare i Kyrkslätt och medlem i SLC Nyland.