Opinion

Ledarsticket: Rösta om du inte gjort det!

Oavsett vem som bildar regering efter valet på söndag måste någon ta på sig ansvaret att föra landsbygdens talan i regeringen. Eftersom centern med en viss sannolikhet är oppositionsparti efter valet, kan den lotten i så fall tillfalla SFP som har en lång landsbygdstradition.

Visserligen har en av de tänkbara statsministerkandidaterna, socialdemokraten Antti Rinne, uttalat en skepsis mot SFP:s och övriga små partiers regeringsmedverkan. Han har möjligtvis fått klart för sig att de rödgröna partierna inte kommer att uppnå majoritet i riksdagen efter valet, och att han därför behöver ett av de stora borgerliga partierna med sig, närmast samlingspartiet.

Antti Rinne kan vara rädd för en överbalans åt höger, men samlingspartiet vill troligtvis inte vara med i en regering som i övrigt består av bara socialdemokrater, gröna och vänsterförbundet. Det här kan då öppna dörren för SFP.

När det gäller landsbygden så kvarstår emellertid utmaningen att få någon in i riksdagen som via ett regeringsparti kan representera bönderna.

Det är därför viktigt att de SLC-medlemmar, som inte ännu hunnit använda sin rätt att rösta i den rekordpopulära förhandsröstningen, går till valurnorna på söndag. Ingen kandidat kan ännu räknas som säker. Ganska mycket står med andra ord på spel. – MG