Varg22 1
Synen av får som rivits av varg är en fruktansvärd syn. Men det var precis vad besökarna till en holme i Björköby fick bevittna i tisdags. Två döende får, som fick avlivas på plats, hittades. För två år sedan hade en varg dödat 150 får på samma holmar. FOTO: Ari Isosalo
Jordbruk

Riksdagsmän på besök i Björkby
fick bevittna får rivna av varg

För drygt två år sedan drabbades Jonas Nord och hans kolleger av en omfattande vargattack på får i Björköby i Replot. Nu har det hänt igen – och denna gång fick två riksdagsledamöter bevittna vardagen för fårproducenterna som lever med varg i betesområdet.

– Det är klart vi blev berörda. Vi stötte först på ett får som hade buken helt uppriven och fortfarande levde. En stund senare påträffade vi ett annat som hade halsen uppriven och ett öra avbitet. Vi fick bevittna en tragedi och att se lidandet gör min bild av deras situation klarare som politiker, säger Anders Adlercreutz, riksdagsman för SFP.

Det var i tisdags som Adlercreutz tillsammans med kollegan Joakim Strand deltog i ett besök till Björköby i Replot. Besöket ordnades av SLC:s Christoffer Ingo där deltagarna fick bekanta sig med betande får i skärgården.

Direkt efter att sällskapet tog i land på en av holmarna påträffades de döende fåren som avlivades på plats.

– Förr hade min mormor och morfar får i Björköby så för mig var det här en stark och hemsk upplevelse. Det ger ytterligare kraft att jobba vidare för de här frågorna. Jag önskar verkligen att de byråkrater och eventuella gröna krafter som tycker processerna är i skick också hade fått vara med, säger en uppenbart skärrad Joakim Strand.

Varg22 2
I tisdags bjöd SLC:s Christoffer Ingo (närmast) på ett besök för visa upp fårnäringen ute i Björköby. Men besöket var definitivt inte angenämt. Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Joakim Strand till höger fick bevittna en vargattack mot två får. Längst till höger fårproducenten Jonas Nord. FOTO: Ari Isosalo

150 får dödades för två år sedan

Det återstår onekligen mycket lagstiftningsarbete. För två år sedan drabbades samma producenter – Jonas Nord, Ulf Rönnblad och hans söner – av en vargattack som totalt dödade hela 150 får på samma holmar.

– Den gången beviljades ingen licens för skyddsjakt och det får vi troligen inte nu heller. Vi har nu efter de här attackerna lämnat in en ansökan till Finlands viltcentral och får vi tillstånd kommer troligen någon att överklaga beslutet så vargen får fortsätta härja fritt där.

– Så känslan är att vi fortsättningsvis känner oss hjälplösa. Det är sådan här byråkrati vi lever med dagligen och det är klart vi är frustrerade, berättar Nord.

Några dagar innan senaste attacken hade de hittat två döda får och vargen har flera gånger fastnat på viltkamera. Försök till att driva bort vargen i våras misslyckades.

– Vi fick fördrivningstillstånd under vårvintern men vad hjälper det. Vi drev bort vargen till grannbyn, men nu står det klart att den återvänt. Det kostade närmare 40.000 euro att försöka driva bort den i form av arbetstid och skotrar som gick genom isen. Bortkastade pengar och nu står vi här igen, säger Nord nedstämt.

Verksamheten fårnäring i skärgården är en tradition som sträcker sig hundratals år bakåt i tiden. Fåren håller landskapen öppna och sköter vårdbiotoper samtidigt som de får mat.

– Enligt NTM-centralens direktiv ska vi ha dem minst 120 dagar på bete så vi kan inte ta hem fåren trots att vi vet att det finns varg. Vi har också skötselplaner med NTM-centralen och Forststyrelsen och röjer för att sköta vandringsleder och kulturlandskap och myndigheterna vill att vi ska ha djuren där, förklarar han.

Fåren tas hem i slutet av september och evenemanget att ta hem dem lockar närmare hundra frivilliga. Hösten 2020 möttes de som deltog i evenemanget av ett blodbad – och nu är risken stor för att de möts av samma syn igen.

– Om vi inte får vidta åtgärder nu så kommer säkerligen många fler får att dödas av vargen, konstaterar Nord.

Varg22 3
Det har än en gång varit tunga dygn för fårproducenten Jonas Nord som har får ute på holmar på bete sommartid. Nu sker en ny vargattack och hittills har ett tiotal får dödats. För två år sedan dödade en varg, möjligen den som härjar nu, hela 150 får. Man känner sig hjälplös, säger han. FOTO: Christoffer Thomasfolk

Vill ha samma som på renskötselområden

Det som de drabbade fårproducenterna vill ha är ett system likt det som tillämpas på renskötselområden. På de områdena är det lättare att snabbt få tillstånd för skyddsjakt på problemindivider.

– I sådana här fall borde det handla om timmar att få tillstånd att skjuta rovdjuret efter att en attack inträffar. Jag hoppas att det sker framsteg med lagstiftningsarbetet och nu fick några rikspolitiker se med egna ögon vår vardag med varg – och jag jag hoppas de fortsätter jobba för att våra förutsättningar ska förbättras, säger Nord.

Adlercreutz lovar att han och hans parti fortsätter arbetet i riksdagen med att medvetandegöra andra på att det krävs en kursändring i nuvarande rovdjurspolitik.

– En lösning kunde vara att få undantag för fårnäringen i skärgården likt samma system som tillämpas på renskötselområden, säger han.

Han konstaterar att fårnäringen i skärgården är en lång tradition där djuren bevarar naturvärden. När en annan aktör i form av en varg kommer in på det området försvåras det målet.

– Det blir en omöjlig situation för de som bedriver fårnäringen. Just att näringen upprätthåller vårdbiotoper och mångfalden borde fungera som grund för att lättare få lov om att idka skyddsjakt. Den här kopplingen är naturlig och vi ska fortsätta jobba för den här frågan, säger han.