Timos Vaderkvarn 1 A Webben
Tennäs Vestergårds restaurerade väderkvarn är ett smycke på gården, men i fullt fungerande skick och det går att mala säd i den.
Tema

Restaurerade
gammal väderkvarn

Väderkvarnen på Tennäs Vestergårds gårdsbacke ser ut som den alltid har stått där. I själva verket är det endast maskineriet som är riktigt gammalt.

– Det fanns en väderkvarn här på gården på 1800-talet. Den hade rivits ner, men maskineriet fanns kvar. Min farfar tyckte om gamla saker och bestämde sig 1975 för att bygga en ny stomme till väderkvarnen och utnyttja det gamla maskineriet, berättar Timo Söderholm.

Väderkvarnen målades då med en svart färg, som senare visade sig vara fel val då träet undertill började fara illa. Tack vare arkitekten och tidigare lektorn vid Yrkesskolan Novia Kirsti Horn, som forskar om gamla kvarnar, blev Söderholm inspirerad att börja renovera kvarnen för att bevara den.

Peter Karlsson från Saltvik anlitades för jobbet, och både de ruttna stockarna som kvarnen stod på och vingarna byttes ut. Virket är impregnerat enligt traditionella metoder och träpanelen tjärad.

Alternativet till renoveringen hade varit att riva ner kvarnen.

– Jag ser väderkvarnen som farfars arv, säger Söderholm.