Jordbruk Marknad

Rekordår för Snellman

Snellmankoncernens omsättning ökade med över 16 procent år 2020 och var den högsta någonsin, 356 miljoner euro. Även rörelsevinsten steg till rekordnivå, 14,6 miljoner euro, uppger koncernen i ett pressmeddelande.

Det exceptionella året 2020 var gynnsamt för detaljhandeln, men förödande för food service-försäljningen. Snellmankoncernens verksamhetsområden Köttförädling och Färdigmat uppvisade tillväxt redan i januari och den utvecklingen fortsatte hela året. Den största förbättringen av lönsamheten jämfört med året innan skedde under det sista kvartalet.

Inom food service-sektorn däremot skedde en kollaps och kraftig volymnedgång, vars första tecken kunde skönjas redan i februari, som ledde till avsevärd förlorad försäljning och försämrat resultat i detta segment.

– Våra tidigare långsiktiga satsningar på primärproduktionen bar frukt under det ytterst exceptionella året. Vi lyckades också reagera snabbt på den tydliga ökningen inom efterfrågan på mer högklassig färdigmat, säger koncerndirektör Erkki Järvinen.

Under det tudelade året 2020 betonades försörjningsberedskap, inhemskt ursprung och finländska livsmedel, då fyra av fem konsumenter ansåg att det är viktigt att äta inhemskt. Tillväxten var kraftigast inom Färdigmat Finland samt enheten Djurmat i Sverige, men även Köttförädling uppvisade en tillväxt på närmare 20 procent.

Snellmans totala investeringar under 2020 steg till 13,2 miljoner euro. De mest betydande investeringarna var i ett fryslager på Granholmen i Jakobstad och inom färdigmat i automatisering av frestelselinjen i Kervo som togs i bruk hösten 2020. Enligt plan kommer fryslagret att tas i bruk i maj innevarande år.

– Under de kommande åren kommer vi att göra avsevärda investeringar i produktion av matkomponenter och färdiga måltidslösningar samt stärka vår ställning inom vissa påläggssegment som uppvisar god utveckling. Dessutom vill vi säkerställa våra möjligheter att reagera snabbt på den ständigt ökande efterfrågan.