Jordbruk

Regler klara för
åländskt fraktstöd

Landskapsregeringen har nu fastställt principer för fördelningen av det transportstöd på 500.000 euro som finns i den åländska budgeten för 2022.

Fraktstödet som formellt heter ”kostnadsersättningsstöd till exporterande livsmedelsföretag” kan beviljas om de externa transportkostnaderna utgör mer än 10 procent av de totala driftskostnaderna exklusive produktionskostnaderna för råvaran.

Stödet kan beviljas till maximalt 10 procent av de redovisade fraktkostnaderna, men högst 200.000 euro. Stödbeloppet kan också begränsas om det totala ansökta bidragsbeloppet överstiger de 500.000 euro som reserverats i budgeten.

Eftersom kostnadsstödet är ett så kallat de minimis-stöd kan ett företag enligt EU:s regelverk beviljas högst 200.000 euro under en treårsperiod.

Enligt Sölve Högman som är chef för landskapsregeringens jordbruksbyrå är stödet utformat så att det kan ges till alla större åländska livsmedelsexportörer. Exempelvis förpackning av äppel och lök räknas som förädling, vilket är ett villkor för kostnadsersättningen.

För år 2021 betalades totalt 316.455 euro som transportstöd. Mest fick Orkla med 200.000 (begränsat pga de minimis), Ålands Trädgårdshall 76.654 samt Ålands Centralandelslag 24.115, Grannas Äppel Ab 4.936,  Granlids Äppel Ab och Vesa Koivisto tillsammans knappt 6.000 euro, Karl Ers frukt 4.138 samt Granna Ab 3.693 euro. För Germundö gård som exporterar ekologisk spannmål blev stödet 1.528 euro.