Img 0633
Regeringsprogrammet bör stärka jordbrukarens position på marknaden och höja nivån på marknadsintäkterna, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback. ARKIVFOTO
Jordbruk SLC

Regeringsförhandlingarna:
SLC vill inte se
beskärningar i stöden

Regeringsförhandlingarna på Ständerhuset har tagit en paus i de flesta arbetsgrupper denna vecka. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback konstaterar ändå att jordbruksarbetsgruppen börjar vara klar med sitt arbete.

– Det är beklagligt att det riktas besparingar till vår sektor. Vi uppfattar att arbetsgruppen hörsammat Finansministeriets rapport där det konstateras att beskärningar i odlarstöden får negativa konsekvenser för jordbrukets lönsamhet. Finansministeriet rekommenderar att man håller sig till Finlands CAP-plan, säger han.

Enligt uppgifter som förekommit i offentligheten under de senaste dagarna har också förhandlarna på Ständerhuset för avsikt att hålla sig till Finlands CAP-plan.

Jonas Laxåback fortsätter med att kommentera det kommande regeringsprogrammet.

– SLC hoppas på att det finns goda skrivningar i kommande regeringsprogram då det gäller revideringen av konkurrenslagen, livsmedelslagen och lagen om offentlig upphandling. Sådana saker som också den parlamentariska arbetsgruppen (MAKA) tog upp i sin slutrapport redan tidigare i våras. Marknadsintäkterna inom jordbruket måste öka.

En proaktivt jord- och skogsbrukspolitik är vad SLC har förhoppningar om.

– Vi hoppas också att nästa regering jobbar proaktivt gentemot Bryssel och EU i frågor gällande jordbrukspolitiken samt att man på olika sätt tryggar användningen av finländsk skogsråvara också i framtiden. Sedan hoppas SLC också på en politik som stärker markägande i framtiden, säger Laxåback.

SLC har under regeringsförhandlingarna hörts ett par gånger i jord- och skogsbruks- samt trädgårdsfrågor.