Jordbruk Marknad

PTT: Det finländska jordbruket
ska vara lönsamt 2050

Målet för det finländska jordbruket 2050 är att vara vara lönsamt, hållbart och konkurrenskraftigt, visar en rapport gjort av Pellervos ekonomiska forskningsinstitut PTT och Naturresursintitutet Luke.

För att kunna uppnå målen behövs politiska beslut som stöder stora helheter, stöd från samhället samt snabbare reaktioner vid förändringar.

– Enligt vår vision kommer det finska jordbruket år 2050 att utvecklas, vara lönsamt, hållbart och konkurrenskraftigt. En tydlig långsiktig vision hjälper till att utveckla politiken på ett sådant sätt att den stöder den önskade förändringen, säger Heini Lehtosalo, PTT:s jordbruksekonom.

PTT och Luke sökte i rapporten svar på hur jordbruket ser ut i dag och hur driftsmiljön kommer att förändras under de närmaste decennierna. Förändringarna inom samhället accelererar allt snabbare och i rapporten undersöks olika sätt för jordbruket att tackla dessa förändringar.

Inom projektet identifierades fyra stigar för förändring som kompletterar varandra. Stigarna som identifierats är från jordbrukare till företagsledare, jordbruk som en del av ett hållbart livsmedelssystem, ett teknikfält för framtiden och en uppmuntrande samhällsattityd. Varje stig innehåller ett antal olika lösningar och åtgärder, vilket ska göra det lättare att uppnå visionen för 2050.

– Det finländska jordbruket är en del av ett globalt system som kommer att möta allt mer osäkerheter i framtiden. Utmaningarna är de samma i Finland som på andra håll, men det kan finnas skillnader i hur de ser ut och hur de ska bemötas, sammanfattar Lehtosalo.

Rapporten i sin helhet hittas på finska på ptt.fi.

Läs också: Jordbrukets lönsamhet så gott som oförändrad