Kottdisk1
Produktionen av nötkött och fjäderfäkött ökade och produktionen av svinkött minskade ifjol. ARKIVFOTO
Jordbruk Marknad

Produktionen av svinkött
minskade med 7 procent

År 2018 producerades 393 miljoner kilo kött vilket är en procent mindre än 2017. Produktionen av nötkött och fjäderfäkött ökade och produktionen av svinkött minskade. Mjölkproduktionen var något mindre än året innan, 2.328 miljoner liter. Äggproduktionen ökade jämfört med året innan. Uppgifterna bygger på Naturresursinstitutets statistik.

Produktionen av svinkött minskade med närmare sju procent jämfört med året innan och var knappt 169 miljoner kilo. Senast det producerades mindre svinkött var 1995. Den genomsnittliga slaktkroppsvikten för svin steg till 91 kilo.

I fjol bedrevs svinuppfödning på cirka 1.000 gårdar. Under året minskade antalet gårdar med cirka sju procent.

Produktionen av nötkött uppgick till knappt 87 miljoner kilo vilket är en procent mer än 2017. Antalet slaktade kvigor ökade medan antalet slaktade tjurar minskade. Däremot steg de genomsnittliga slaktkroppsvikterna för både kvigor och tjurar jämfört med året innan.

Produktionen av fjäderfäkött ökade fortfarande i fjol, till drygt 135 miljoner kilo. Produktionen av kycklingkött ökade med fem procent och produktionen av kalkonkött med knappt två procent.

År 2018 var den ekologiska köttproduktionen knappt fyra miljoner kilo. Produktionen inbegriper ekologiskt slaktade nötkreaturer, svin och lamm. Nötköttet utgjorde drygt 70 procent av det ekologiskt producerade köttet.

Den ekologiska köttproduktionen utgjorde cirka en procent av den totala köttproduktionen, och det ekologiskt producerade lammköttet utgjorde redan över en fjärdedel av produktionen av lammkött.

Mjölkproduktionen minskade något

Mjölkproduktionen minskade något jämfört med 2017 och uppgick till 2.328 miljoner liter. Mejerierna tog emot omkring 2.285 miljoner liter mjölk. Produktionen minskade nu för tredje året i rad.

– Produktionen av ekologisk mjölk ökade i sin tur ytterligare, till 69 miljoner liter. Produktionen av ekologisk mjölk utgjorde knappt tre procent av produktionen av mejerimjölk, säger överaktuarie Sanna Vuorisalo på Naturresursinstitutet.

I fjol blev minskningen i antalet mjölkproducenter snabbare. I slutet av året var antalet 6.250, åtta procent mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

I slutet av 2018 var antalet mjölkkor cirka 264.000. Antalet kor minskade med knappt tre procent jämfört med 2017. Den genomsnittliga mjölkavkastningen per ko ökade en aning, och korna gav i snitt 8.650 liter mjölk.

Jämfört med mjölkvolymerna i början av seklet var mjölkproduktionen i fjol fem procent mindre. Antalet kor har minskat med en dryg fjärdedel. Närmare tre fjärdedelar av mjölkproducenterna har upphört med produktionen under denna tidsperiod.

Den genomsnittliga mjölkavkastningen per ko har däremot ökat med en fjärdedel och mjölkgårdarnas genomsnittliga areal från 15 kor till 39 kor.

Äggproduktionen den största sedan 1990

– Äggproduktionen ökade med två procent jämfört med 2017, till knappt 75 miljoner kilo. Siffran omfattar de ägg som behandlades av packerier. Senast det producerades fler ägg var 1990, säger Vuorisalo.

Största delen av äggen, dvs. 58 procent, producerades i inredda burar. Trettiotre procent av äggen kom från höns frigående inomhus, två procent från höns frigående utomhus och sju procent från höns i ekologiska hönserier.

Jämfört med 2017 minskade produktionen av ägg från höns i inredda burar med en procent. Mängden ägg som kom från höns frigående inomhus respektive utomhus ökade med fyra procent och från höns i ekologiska hönserier med 20 procent.

Uppgifterna om mjölk-, kött- och äggproduktion baseras på månatliga enkäter till mejerier, slakterier och äggpackerier. Uppgifter om slakt och mjölkanvändning som skett på gårdarna fås med en urvalsundersökning som genomförs med några års intervall.