Jordbruk Marknad

Producentpriserna steg snabbt
under andra kvartalet 2022

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna inom lantbruket med 29 procent från året innan under andra kvartalet 2022.

Priserna på kött steg med 23 procent och priserna på mjölk steg med 29 procent. Priserna på vegetabiliska produkter steg med 39 procent, medan priserna på spannmål steg med 114 procent.

Den minsta inhemska spannmålsskörden under 2000-talet, högre energipriser i efterdyningarna av pandemin, högre produktionskostnader till följd av Rysslands angrepp på Ukraina och utmaningarna när det gäller Ukrainas spannmålstransporter samt försämrade skördeutsikter på grund av torkan i flera länder är de viktigaste orsakerna till att producentpriserna stigit, uppger Statistikcentralen.