Jordbruk

Problem i e-faktureringen
av OFLA-fakturan för januari

En del av LPA:s kunder som har valt e-faktura har inte fått OFLA-fakturan för januari till sin nätbank och en del av direktdebiteringarna har inte genomförts, meddelar LPA. Felet gäller fakturan med den ursprungliga förfallodagen 20.2.2021.

Till följd av felet fick en del av kunderna en ogrundad betalningspåminnelse med förfallodagen 20.4.2021. LPA utreder problemet med nätbankerna.

Om man fick en betalningspåminnelse men inte har fått den ursprungliga fakturan i tid behöver man inte reagera på betalningspåminnelsen. LPA skickar en ny korrigerad och räntefri faktura.