Field 2513272 1920
Spannmålen har igen blivit dyrare, fastställer FAO. FOTO: EU
Jordbruk Globalt Marknad

Priserna på livsmedel
stiger igen globalt

Priserna på globala baslivsmedel har igen börjat stiga efter en kort paus på två månader. Matpriserna i FAO:s standardmatkorg steg i augusti med 3,1 procent. Mest steg priserna på spannmål, växtoljor och socker.

Matpriserna rör sig obevekligt uppåt. Priset i FAO-matkorgen har under det senaste året stigit med hela 32,9 procent. Snabbast har priset på spannmål gått upp. Denna kategori har blivit drygt 31 procent dyrare på ett år.

Enligt FAO stärktes FAO-indexet denna månad i första hand som en följt av stigande priser på socker, vete och palmolja.

Indexet för mejeriprodukter backade lätt, men priserna på smör och ost förblev intakta eller steg något.

Dyrare spannmål

Spannmålsindexet steg under augusti månad med 4,3 procent. Som orsak nämner FAO-experterna den växande osäkerheten kring veteskörden i länder som producerar mycket spannmål för export.

Priset på vete steg med hela 8,8 procent under augusti månad. På ett år har veteindexet stigit med hela 43,5 procent. Kornet steg i augusti med 9,0 procent och har hittills stigit 35,6 procent på årsbasis.

Enligt FAO beror detta på att kornpriset följer vetepriset, särskilt i USA och Kanada. I motsats till kornet har majspriset inte stigit i samma utsträckning. Majsen har till och med blivit 0,9 procent billigare. Också rispriset sjönk en aning i augusti.

FAO:s prisindex för mejeriprodukter föll marginellt i augusti, men har på årsbasis stigit med 13,9 procent, jämfört med prisnivån i augusti 2020. De internationella noteringarna för mjölkpulver har fallit något, vilket återspeglar den svaga globala efterfrågan.

Priserna på ost steg en aning, betingat av förstärkt intern efterfrågan, men samtidigt ett stramare utbud i Europa. Smörpriset steg också, vilket beror på en stark efterfrågan på kortfristiga leveranser i östra Asien.

Köttpriserna steg nästan knappt märkbart i augusti 2021, men på årsbasis har FAO-indexet stigit med 22 procent. Efterfrågan på nötkött har ökat i Kina medan utbudet på slaktdjur är begränsat i Oceanien.

Priset på lamm- och nötkött har stigit något på grund av en tilltagande efterfrågan på lamm- och nötkött i både Kina och Mellanöstern. Priset på fågelkött har likaså fått en skjuts uppåt av en växande importefterfrågan från östra Asien och Mellanöstern.

Fallande grispriser

Priserna på griskött har däremot fallit som en följd av minskade inköp från Kina och en svag intern efterfrågan i Europa. Dessutom har utbudet av slaktfärdiga grisar ökat, vilket ytterligare bidrog till att förstärka den negativa prisutvecklingen i augusti.

FAO:s sockerprisindex steg i augusti med 9,6 procent. Sockerpriset fortsatte uppåt för den femte månaden i följd till den högsta nivån sedan februari 2017. Enligt FAO pressades priset uppåt av en tilltagande oro över frostskador i Brasilien.

Prisutvecklingen dämpades i viss mån av en oljeprissvacka och en försvagad brasiliansk real i förhållande till US-dollarn. Goda förutsättningar för sockerproduktionen i både Indien och EU bidrog också till att dämpa en fortsatt prishöjning.

Indexet för vegetabiliska oljor steg med 6,7 procent i augusti. Därmed återställdes prisnivån efter en fem månader lång vågdal. Priserna för alla tre produktgrupper palmolja, rapsolja och solrosolja återhämtade sig till den tidigare nivån.