Jordbruk

Priserna på kadaveruppsamling
höjdes 1.8.2020

Honkajoki Ab har höjt priserna på kadaveruppsamling av nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä, meddelar Livsmedelsverket. Prisökningar beror på kostnadsökningar. Statsunderstödet förblir oförändrat.

– Vi har under årens lopp satsat mycket på att effektivera uppsamlingen och på noggrann verksamhet. Uppsamlingen har understötts ekonomiskt med statsbidrag så att priset som producenterna betalar är skäligt.

Kadaveruppsamling består av många delar. Under årens lopp har det för alla moment skett kostnadsökningar, som inte har överförts till priserna, förklarar logistikchef Arto Räikkönen på Honkajoki.

– Till exempel transportkostnaderna har under 10 år ökat med nästan 10 procent. I början av 2020 trädde en ökning av bensinskatten i kraft, vilket också höjer våra transportkostnader.

Anläggningskostnaderna har ökat kraftigt bland annat som en följd av ökningen av energi- och lönekostnader. Samma kostnadsutveckling gäller också bortskaffande av kött- och benmjöl i kategori 1.

Statsbidraget ligger 2020 på samma nivå som år 2019.

– Trots att vi ständigt arbetar för att utveckla logistiken och finslipa våra processer, är vi tvungna att höja priset för kadaveruppsamling som producenten betalar. Vi har strävat efter att hålla höjningarna på en rimlig nivå.

Priser fr.o.m. 1.8.2020