Potforsok1 Aug23 Ct
ProAgria Lantbrukssällskapet har även i år ordnat sortförsök i Jeppo och här i Perus i Kristinestad. Orla, Pondus och Larissa är några sorter som gett fina resultat. Förra veckan presenterades resultaten.
Jordbruk

Potatisodlarna bekantade sig
med nya sorter

Orla, Pondus och Larissa. Det är potatissorter som sticker ut i ProAgria Lantbrukssällskapets sortförsök i år. Förra veckan presenterades resultaten i Jeppo och Kristinestad. Årets potatisskörd ser också ut att bli normal i Österbotten.

– För mig som yrkesodlare är det intressant att få en riktgivande bild av sortförsöken. Det finns många bra sorter som sticker ut och för mig intresserar inte bara mängden utan form och storlek är också viktigt, säger Leif Hammarberg.

Han besökte ProAgria Lantbrukssällskapets presentation av årets sortförsök i Perus i Kristinestad som gick av stapeln förra veckan. Ett liknande evenemang hölls också i Jeppo i Nykarleby.

I det förstnämnda testades 46 sorter där bland annat Orla, Aurum, Corinna, Pondus och Larissa sticker ut.

Mängdmässigt gav de teoretiska medelskördar på omkring 60 ton per hektar.

– Det här är några sorter som uppvisat goda resultat i årets sortförsök. Senare på hösten tas de slutliga sortproven som analyseras noggrannare. Vi ordnar sortförsök för att ta reda på hur olika sorter, både inhemska och utländska, klarar sig lokalt på olika jordar. Försöken görs i olika provytor och gödslas och behandlas likvärdigt under sommaren, förklarar Jan-Erik Back, sektoransvarig för växtodling vid ProAgria Lantbrukssällskapet.

Potforsok5 Aug23 Ct
Jan-Erik Back, sektoransvarig för växtodling vid ProAgria Lantbrukssällskapet, presenterade resultaten av sortförsöken i Perus i Kristinestad förra veckan. Enligt honom ser årets potatisskörd ut att bli normal. Med tanke på vädret är det en liten utmaning att det ser så bra ut, säger han.

Viktig information för odlarna

Lantbrukssällskapet är med och sätter potatisen och hjälper till med iakttagelser under växtperioden samt med upptagningen i samarbete med lokala odlare.

– Vi följer kontinuerligt med hur de olika sorterna växer och hur de reagerar på sjukdomar. Det är viktig information för odlarna, konstaterar han.

Kan odlare som Hammarberg tänka sig att ta in någon av de sorterna i framtiden?

– Jo, tidigare har jag börjat odla sorter som varit med i försöken, som ger en bild av hur ett försök i stor skala kan bli. Men man bör också komma ihåg att en sort som fungerar bra i den här jorden inte behöver göra det på mina marker. Det är mycket som påverkar, säger han.

De flesta yrkesodlare har flera olika sorter i sortimentet. Hammarberg brukar vanligen ha 5-6 olika sorter som odlas årligen.

– Det som styr mest är vilken typ av potatis uppköparen efterfrågar som utgår från vilken typ av produkt de vill producera. Gäller det till exempel matpotatis är storleksfördelningen viktig. Mina favoritsorter är Melody, Afra, Gala, Fontane och Lady Clair. De två sistnämnda lämpar sig väl för industrin och blir till chips och fransk potatis, berättar han.

Vilken bild har Hammarberg av årets potatisskörd? Efter kontroller i egna fält kan han konstatera att det ser ut som att det kan bli en normal skörd – trots alla utmaningar med vädret i sommar.

– Det ser faktiskt helt okej ut, men upptagningen börjar lite senare än normalt. Försommaren var kall och torr och det tog länge för sättpotatisen att börja växa. Värmen före midsommar bidrog också till förseningar, men nu ser det trots allt ut att bli en normal skörd, säger han.

Han får medhåll av Back. 

– Trots att vi har fått mycket regn tidvis lokalt under sensommaren ser det ut att bli normala skördar. Kvaliteten verkar också bra i bänkarna så läget är tillfredsställande i det här läget. Med tanke på förutsättningarna är det en överraskning att det ser så här bra ut, säger han.

Potforsok6 Aug23 Ct
Många potatisodlare deltog när resultaten av sortförsöken presenterades förra veckan i Jeppo och här i Perus i Kristinestad. Sortförsök ger en bild av hur nya sorter klarar sig i den österbottniska myllan och på sikt är sannolikheten stor för att några av dem börjar odlas i stor skala.

Upptagningen börjar snart

De båda räknar med att upptagningen kan påbörjas i slutet av den här veckan. Beroende på väder och vind brukar den processen pågå till slutet av september, till och med in i oktober.

– Mycket kan ännu hända och vi har inte slutresultatet innan potatisen är i källaren. Men det vi hoppas på är en varm höst och nu behövs det inte mer regn, vilket försvårar upptagningen, säger Hammarberg.

– Regnet är den största utmaningen nu och i synnerhet på tyngre jordar kan för mycket fukt ännu bidra till att sjukdomar blommar upp på senhösten. Men annars har vi i Österbotten haft ett bra läge med sjukdomar. Potatislanden har varit friska och förekomsten av röta och bladmögel har bekämpats med framgång, fortsätter Back.

Priset på potatis är alltid en aktuell diskussion. I fjol kom inte tillräckliga höjningar med tanke på de stigande produktionskostnaderna i jämförelse med andra produkter som kött och mjölk. Back har inte tillgång till prisläget nu, men konstaterar att efterfrågan på finsk potatis kan bli god i vinter.

– I Sverige har man i trakter där det odlas mycket potatis lidit av översvämningar med skador som följd. Torkan har varit en utmaning i Europa och där är priserna på väg upp. Det kan öka efterfrågan på finsk potatis, vilket jag ser som positiva tecken på en bra prisutvecklingen under hösten och vintern, säger Back.