Plojfm1
Claus Blomberg och Thomas Lindroth, ordförande respektive sekreterare i Kimito lantmannagille, och projektkoordinator Melina Lindegren håller i trådarna för arrangemangen av dubbelmästerskapen i traktorplöjning.
Jordbruk

Plöjningsmästerskap i Kimito
väntas locka 2.000 besökare

I Kimito är förberedelserna i full gång inför mästerskapstävlingarna i traktorplöjning som ordnas på orten i månadsskiftet september-oktober.

Det handlar om dubbla mästerskap där både finska mästerskapen och nordiska mästerskapen i traktorplöjning avgörs. Tävlingarna ordnas för seniorer och juniorer och har lockat ett 20-tal deltagare.

I de nordiska mästerskapen tävlar deltagare från Finland, Sverige och Danmark om mästerskapstiteln. Tävlingarna ordnas på åkrarna intill Axxell Brusaby.

Kimito lantmannagille är värd för evenemanget som pågår i två dagar, fredagen den 30 september och lördagen den 1 oktober.

Inom lantmannagillet där hela styrelsen tillsammans med en projektkoordinator är involverad i arrangemangen ser man fram emot tävlingarna.

I plöjningsmästerskapen används tegplog och växelplog och man tävlar i både stubb- och vallplöjning.

– Tävlingsområdet börjar se färdigt ut. Nästa vecka kommer plöjningsområdena att märkas ut med pålar. Det blir kilometervis med pålar som placeras ut. Den största utmaningen är nu vädret som vi hoppas att ska bli vackert, säger Claus Blomberg, ordförande i lantmannagillet.

Maskindemonstrationer

I samband med plöjningsmästerskapen ordnas också en utställning av lantbruksmaskiner samt maskindemonstrationer. Bland annat ordnas demonstrationer i jordbearbetning med tallriksharv, plog och stubbkultivator. Dessutom ordnas en demonstration i sockerbetsupptagning.

Enligt Blomberg handlar det om stora och tunga sockerbetsupptagningsmaskiner som används. De största maskinerna väger 30-40 ton och fyller lätt en fordonskombination med 40 kubikmeter sockerbetor. Maskinerna körs på en fyra hektar stor sockerbetsodling.

– Det blir en utmaning att få sockerbetsarealen att räcka till då maskinerna tar upp så stora mängder, säger Blomberg.

För att garantera besökarnas säkerhet vid maskindemonstrationerna och utställningen av lantbruksmaskiner har arrangörerna gjort upp en säkerhetsplan.

– Med tunga maskiner på området måste vi begränsa hur besökarna kan röra sig, säger Blomberg.

Under evenemanget kan publiken också bekanta sig med ett tiotal gamla veterantraktorer. Fordonen brukar delta i den traditionella traktorkavalkaden i Kimito.

För familjens minsta ordnas aktiviteter med tramptraktorer och grävmaskiner samt ponnyridning.

Plojfm2
Tävlingarna i traktorplöjning ordnas på åkrarna intill Axxell Brusaby i Kimito.

Stor publik väntas till Brusaby

Arrangörerna väntar en publik på upp till 1.000 besökare per dag.

– Det är fullt möjligt. Evenemanget har under tidigare år lockat 600-1000 besökare om dagen, säger Thomas Lindroth, sekreterare i lantmannagillets styrelse.

Förberedelserna inför årets evenemang har pågått sedan januari. Lindroth tycker att arrangemangen har förlöpt bra trots att man fick uppdraget sent.

– Vi har haft väldigt kort tid på oss. Normalt brukar det ta två år att förbereda evenemanget kring mästerskapen. Med tanke på det har arrangemangen förlöpt över förväntan, säger Lindroth.

Kimito lantmannagille ordnar evenemanget vid Brusaby i samarbete med föreningen SM-Kyntö ry. Lantmannagillet ansvarar för arrangemangen och för marknadsföringen medan SM-Kyntö ansvarar för tävlingarna.