Christer Jagerskiold
Christer Jägerskiöld tog över släktgården av sin pappa för fyra år sedan. Många förändringar har skett sedan dess. ARKIVFOTO
Jordbruk SLC

Planering och samarbete
ger goda förutsättningar
för generationsväxling

Det lönar sig att börja planera för en generationsväxling i god tid och diskutera både praktiska och känslomässiga frågor med alla som berörs. SLC och förbunden bjöd på två webbinarier kring ämnet som kan ses i efterskott av SLC-medlemmar på slc.fi/generationsvaxling.

Att börja planera i tid är A och O när man står inför en generationsväxling på gården. Det var ett viktigt budskap under SLC:s och förbundens två första webbinarier kring generationsväxling som ordnades senaste vecka.

Viktigt är också att man inte blir ensam med sina funderingar. Det finns hjälp att få i alla regioner, påminde Henrik Lassas, direktör på Nylands svenska lantbrukssällskap NSL.

Lassas räknade att han hunnit ta hand om bortåt 400 generationsväxlingar under sina år på NSL, och han vet att de medför en förändring i livet för många.

Ny situation för alla

– Det gäller den som överlåter gården, den som fortsätter och de andra i familjen. Det blir en ny situation för alla, sade Lassas.

Frågan om hur övriga syskon som inte tar över gården ska behandlas rättvist bör också lyftas upp.

– Prata med alla och informera dem om hur ni tänkt göra, sade Lassas.

– Juridiskt kan inte övriga barn ställa krav eller stoppa en generationsväxlingsprocess, men skapa inte situationer där det blir slitningar inom familjen. Däremot kan problem uppstå senare om någon känner sig orimligt behandlad.

Ofta har syskonen ändå en realistisk bild av vad som är möjligt, och hur lönsamt jordbruk verkligen är, sade Lassas.

En bra tid att genomföra generationsväxlingen är under början av året. Då hinner man registrera sig hos myndigheter innan odlingssäsongen börjar.

– Men till utgången av augusti kan man ännu flytta över årets stödutbetalning till fortsättaren om det är planen, sade Lassas.

Minst ett år före överlåtelsen borde man däremot sätta igång med planeringen. Då gäller det att fundera på praktiska saker som hur överlåtelsen görs.

– Det finns alternativ, som till exempel försäljning, gåva, eller tillfälligt arrende, där man i ett senare skede tar över ägandet av gården. Giftorätt kan uteslutas enbart vid ren gåva, påpekade Lassas.

– I så fall kan överlåtarna besluta om att egendomen blir fortsättarens enskilda egendom, vilket gör att äktenskapsförord inte behöver beaktas. Ibland kan det vara tacksamt.

Man ska också fundera på hur boendet ordnas för den överlåtande generationen, och när generationsväxlingen ska ske.

– Bakgrundsuppgifterna ska vara i skick, och gärna ett utkast till köpe- eller gåvobrev. Man kan lätt göra korrigeringar i den mån som läget förändras. Detta eftersom det ibland händer saker som gör att det inte riktigt går som man först planerat.

Det kan också visa sig finnas bristfälligheter i fastighetsuppgifter till exempel. I sådana fall gör man korrigeringar på förhand hos beskattaren.

– Givetvis bör man också i ett tidigt skede diskutera med finansiärer vad som är möjligt, sade Lassas.

Ivriga unga jordbrukare

Jordbrukarna Christer och Peter Jägerskiöld från Sjölax gård på Kimito genomförde en generationsväxling för fyra år sedan och berättade under kursen om sina erfarenheter.

Christer tog över gården som 26-åring när avträdelsestödet ännu var i bruk.

– Så här efteråt är jag nöjd att jag kunde ta över tidigt när jag hade mycket idéer, sade Christian. En hel del har blivit gjort på gården sedan dess, både på bostads- och på ladugårdssidan.

Bland annat gick Christer över till ekologisk dikoproduktion på den gamla släktgården. Pappa Peter hjälper fortfarande till med arbetet, men var nöjd över att få ge över ansvaret till sonen.

– Jag började känna mig slut, både med orken och i huvudet, skrattade han. Nu är det roligt att jobba igen när man sluppit byråkratin och räkningarna.

För Christers yngre systrar var det naturligt att han tar över gården.

–  Jag är den äldsta sonen och det var ganska logiskt att jag med intresse skulle ta över gården.

Grundtanken är att gården är en egendom man förvaltar och ger vidare till nästa generation.

– Det är svårt att veta vad som hade varit vettigt om vi varit flera intresserade syskon. En sammanslutning mellan syskon kan gå bra, men det medför förstås många frågetecken vid följande generationsväxling, sade Christer.

Man får heller inte glömma den äldre generationen som lämnar över gården. Till exempel måste man se till att köpesumman är tillräcklig och fundera på var alla ska bo. Man ska börja i tid, konstaterade Christer.

– När generationsväxlingen blir aktuell är det en hel del papper som ska gås igenom.

Materialet från generationsväxlingskursen finns tillgängligt i efterskott för medlemmar på slc.fi/generationsvaxling. För att komma åt materialet behöver du logga in med ditt SLC-medlemsnummer.