Jordbruk Skogsbruk

Pengar och planering
för mera bevattning på Åland

I landskapsregeringens budgetförslag för 2023 anslås pengar för ett nytt projekt för bevattning och hållbar vattenhushållning inom lantbruket.

Lantbruksbyråns chef Sölve Högman säger att man finansierar utredningar om hur man kan bygga ut bevattningsmöjligheterna för åländska gårdar. Under de närmaste två, tre åren kommer det också att finnas extra gott om pengar för investeringsstöd, eftersom det fortfarande finns medel kvar från det förra Landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Dessa pengar kan delas ut parallellt med CAP-strategins nya stödsystem som börjar gälla nästa år.

För skogsbrukets del finns ett nytt stöd för frivilligt biotopskydd, som enligt landskapsforstmästare Mikael Sandvik är ”lite i stil med Metsoprogrammet på fastlandet”.

Nästa år lanseras också första steget av landskapets nya Skogsportal. Däremot föreslås ännu ingen förhöjd ersättning för markberedning som blir dyrare och bättre när den görs med grävmaskin.

Ålands skogsvårdsförening har föreslagit en sådan höjning och landskapsregeringen lovade då att överväga saken i samband med en större reform av skogsbruksstöden.

– Personligen tycker jag att det är en vettig åtgärd att satsa på markberedningen. Men om man höjer stöden där måste man dra ner på något annat i stället, kommenterar Sandvik.