Marknad

PeeÄssä belönar sina
andelsmedlemmar bäst

Analytikerteamet vid tidningen Osuustoiminta har ställt upp företagsanalyser över de bästa andelsbankerna och -butikerna, de bästa utbetalarna av bonus.

Under 2019 betalade andelslagen ut bonus till sina ägarmedlemmar till ett belopp av sammanlagt 600 miljoner euro och de ömsesidiga bolagen för 104 miljoner euro. Finlands 6,9 miljoner medlemmar i olika andelslag fick i genomsnitt 120 euro i bonus och andra återbetalningar av resultatet per medlem.

Andelsbutikernas bonus uppgick till sammanlagt 341 miljoner euro, vilket är 12 miljoner euro eller fyra procent mera än föregående år.

PeeÄssä från Kuopio har under de senaste åren varit den andelsbutik som mest frikostigt har belönat sina medlemmar. Dess 120.000 ägarkunder fick bonus, förmåner för betalningssätt och återbetalning av överskottet för i genomsnitt 342 euro per år och medlem.

Tvåan KSO från Kymmenedalen blev långt efter med sina 246 euro per medlem, även om det gröna kortets ägare i Kymmenedalen fick betydligt mera än medlemmar i andra andelsbutiker i genomsnitt.

PKO och PeeÄssä i topp bland andelsbutikerna

Bland andelsbutikerna har PKO från Norra Karelen redan under åtta år varit i toppen i fråga om att öka omfattningen av sin affärsverksamhet. PeeÄssä från Norra Savolax klättrade upp till en delad första plats.

I tidningen Osuustoimintas jämförelse av andelsbutiker kom PeeÄssä och PKO på en delad första plats i fjol då man ser på ökningen av affärsverksamhetens omfattning. Den senare klarade sig bättre i fråga om att öka omsättning och medlemsantal.

PeeÄssäs soliditet var däremot litet bättre än PKO:s. Rörelsevinsten i förhållande till balansen var också litet bättre än hos PKO. I synnerhet företagens rörelsevinst var hos båda andelslagen bättre än hos andra andelsbutiker.

Osuuskauppa Keskimaa som under flera års tid har klättrat på listan över bästa andelsbutiker placerade sig som tredje.

I jämförelsen av andelsbutiker bedöms andelslagen med fem mätare: procentuell förändring av omsättning och medlemsantal, rörelsevinsten i förhållande till balansen och omsättningen samt andelslagets soliditet. Andelslagen får poäng för varje delområde, beroende på hur väl företaget har klarat sig bland andra andelsbutiker.

De företag som placerar sig i den bästa tiondelen får tio poäng, de som placerar sig i den näst bästa tiondelen nio poäng och så vidare.

Etelä-Pirkanmaan OP etta

I klassen för de största bankerna kom Etelä-Pirkanmaan OP etta på basen av resultatet 2019. Etelä-Pirkanmaan OP har uppstått genom fusion av andelsbankerna i Urjala, Valkeakoski och Akaan Seutu.

I klassen för de näst största bankerna kom Lounais-Suomen OP etta och i klassen för de tredje största bankerna Maaningan OP från Norra Savolax.

I klassen för de minsta bankerna delades första platsen av Halsua-Ylipään OP och Vesannon OP.

I tidningen Osuustoimintas jämförelse av banker delas Finlands alla andelsbanker (OP Gruppen och POP Pankki -gruppen) in i fyra grupper utgående från balansens omslutning. I varje grupp finns cirka 40 andelsbanker. Sammanlagt 170 andelsbanker deltar i jämförelsen.

I jämförelsen av banker poängsätts bankerna med fem mätare: procentuell årlig förändring i omsättning, balans och medlemsantal, räntabilitet på totalt kapital (ROA) samt bankens soliditet. Om banken har placerat sig i den bästa tiondelen inom sin storleksklass, har den fått tio poäng. En placering i den näst bästa tiondelen ger nio poäng och så vidare.

Året 2019 har varit utmärkt för andelsbankerna. Omsättningen ökade rejält efter nedgången 2018. Balansomslutningen har fortsatt att växa snabbare än på flera år och resultatet har också varit såpass mycket bättre, att avkastningen på kapitalet var bättre än under föregående år.