1678740699379 20230313 Ep 146534 E Fma Pst 027
EU-kommissionär Franz Timmermans försvarar lagen om restaurering av naturen, men hela parlamentet låter sig inte övertygas. FOTO: EU
Jordbruk Skogsbruk EU

Pattsituation skjuter upp
EU-restaurering av naturen

Det kontroversiella förslaget till EU-lag om naturrestaurering fastnade förra veckan i EU-parlamentets miljöutskott. Omröstningen i utskottet slutade jämnt med 44 röster mot 44. Den slutliga omröstningen har nu skjutits fram till den 27 juni.

Kommissionens förslag har utarbetats av den nederländska EU-kommissionären Franz Timmermans. Kommissionären är inte beredd att avvika från sina planer, men motståndet tätnar i medlemsländerna.

Från första början har det stått klart, att EU-parlamentets konservativa EPP-grupp går emot förslaget. I miljöutskottet uppstod en nyligen häftig debatt och avgörandet måste skjutas fram med ett par veckor.

Inom EPP är motståndet hårt, då restaureringen enligt det nuvarande förslaget befaras försvåra det aktiva skogsbruket. EU-planerna skulle bidra till nya nackdelar för skogrika medlemsländer som sedan länge bedriver en ambitiös skogspolitik.

Kaotisk behandling

Miljöutskottets ordförande Pascal Canfin måste avbryta omröstningen i utskottet då inget enhälligt resultat varken kunde antas eller förkastas. Behandlingen var enligt uppgift ytterst kaotisk med en lavin av ändringsförslag.

Ordföranden måste senare helt bryta behandlingen i utskottet. Behandlingen av restaureringslagen ska återupptas och förhoppningsvis avslutas den 27 juni, då utskottet igen sammankallas.

Förslaget till naturrestaurering har kritiserats häftigt, både i parlamentet och i offentligheten. Återställningen lanseras av kommissionen som en del av EU:s gröna giv, som ska utveckla EU till världens första klimatneutrala region fram till 2050.

Planens första etapp syftar till att restaurera 20 procent av skadade områden till havs och på land fram till 2030. Men bland annat den nordiska skogsindustrin befarar svåra konsekvenser i skogsländer som självmant har inlett utvecklingen.

Den konservativa EPP-gruppen i parlamentet har reagerat med att tillsvidare dra sig ur EU-förhandlingarna om den kontroversiella lagen. EPP är den största gruppen i parlamentet med 177 medlemmar från alla EU-länder.

Enligt gruppens talesperson, tysken Manfred Weber, kommer restaureringslagen att inskränka matproduktionen i Europa, pressa upp matpriset och blockera EU:s verktyg för en klimatomställning. EPP uppmanar kommissionen att dra tillbaka förslaget.

Andra utskott avvisar lagen

EPP-gruppens skuggföredragande Christine Schneider, betonar att en tydlig splittring råder i miljöutskottet. Den konservativa politikern beklagar att utskottets omröstning gestaltade sig annorlunda än tidigare omröstningar i jordbruks- och fiskeriutskotten.

Båda instanserna avvisade tydligt lagen om naturrestaurering i sina yttranden till miljöutskottet. Enligt Schneider är emellertid ännu ingenting förlorat. Den avgörande omröstningen återstår fortfarande, påminner EPP-politikern.

Enligt EPP-politikerna har behandlingen redan tagit formen av ett slag i ansiktet från kommissionen och dess vice ordförande Frans Timmermans. Enligt Schneider har majoriteten för förslaget tunnats ut märkbart under behandlingens gång.

Den europeiska bondeorganisationen Copa-Cogeca betecknar kommissionens agerande som rena utpressningen från allra första början. Förslaget är verklighetsfrämmande och måste revideras väsentligt.