Ep 102588 B Pbu 001
Parlamentet står som garant för återhämtningen efter coronakrisen, sade EU-parlamentets talman David Sassoli efter omröstningen om krispaketet. FOTO: EU
Jordbruk EU

Parlamentet genererar
supertungt coronapaket

De europeiska jordbrukarna hoppas på kompensationer och krisstöd i coronakrisens fotspår. Chanserna kanske ökar med EU-parlamentets biljontunga krispaket som antogs senaste vecka. Tvåtusen miljarder euro är mycket pengar.

Enligt parlamentet handlar det om en återhämtningsstrategi. Återhämtningsfonden ska införlivas i EU:s långtidsbudget. Ett villkor är emellertid att paketet inte får utgöra ett argument för att minska storleken på budgeten.

Kommissionen måste dessutom avstå från ”ekonomiska tricks” och ”tvivelaktiga beräkningar” för att marknadsföra ambitiösa siffror. Detta är särskilt viktigt i tider då EU:s trovärdighet står på spel, heter det i ett pressmeddelande från parlamentet.

Anmärkningen är ovanlig och rätt uppseendeväckande. Möjligen befarar parlamentet att kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ska ragga upp biljonbelopp med finansiella hävstänger och liknande tricks som i värsta fall kan slå baklänges.

På detta sätt finansierade kommissionen enligt tidningsuppgifter sitt första räddningspaket som ska träda i kraft från början av juni. Möjligen frestas kommissionen att pröva tricket på nytt, eftersom medlemsländerna fortfarande är ovilliga att betala mer till EU-budgeten.

Upprepar kravet på egna intäkter

Enligt parlamentets vilja ska det två biljoner tunga paketet finansieras genom långfristiga obligationer med EU:s långtidsbudget som garanti. Parlamentet upprepar dessutom sitt tidigare krav på egna intäkter för EU.

I texten betonar parlamentet att den nya strategin ska sätta medborgarnas intresse i centrum. Parlamentets uppgift är att försvara medborgarnas intresse. Strategin ska fokusera på grupper som drabbas hårdast av coronaepidemin.

Återhämtningsplanen ska genomföras utom EU:s nästa långtidsbudget. Den får inte påverka vare sig pågående eller kommande på ett negativt sätt. Parlamentet insisterar dessutom på en höjning av den fleraåriga budgetramen.

Återhämtningspengarna ska användas för program inom EU-budgeten under fullständig parlamentarisk kontroll och lämpliga revisions- och rapporteringskrav. Ska också involveras i utformningen av återhämtningsfonden.

Parlamentet förutsätter samtidigt att planerna ska fokusera på EU:s prioriteringar som den gröna given och den digitala agendan. En central tyngdpunkt är stödet till små och medelstora företag för att skapa arbetsplatser.

Ska följa målen för den gröna given

Parlamentet förutsätter att investeringarna prioriteras enligt riktlinjerna för den gröna given och EU:s digitala agenda. Parallellt ska ett nytt, fristående europeiskt hälsoprogram sjösättas.

Det sistnämnda initiativet ska förhindra en fortsatt ökning av EU-ländernas direkta bidrag och garantera en ändamålsenlig långtidsbudget. Eftersom EU:s intäkter torde minska avsevärt i samband med coronakrisen, efterlyser parlamentet fler egna medel.

Det är ännu oklart hur jordbruksbudgeten påverkas av parlamentets paket. Möjligen kan jordbruket hoppas att de planerade nedskärningarna i CAP-budgeten återtas, mot bakgrunden av att näringen betecknas som ”systemrelevant”.

Parlamentets resolution antogs av en klar majoritet med 505 ja-röster, 119 nej-röster och 69 nedlagda röster. Bakom resolutionen står konservativa EPP, socialdemokraterna S&D, liberala Renew Europa, EU:s konservativa och reformister (ECR) och de gröna.