Jordbruk EU

Parlamentet enades om
förlängda CAP-regler

De nuvarande CAP-reglerna ska förlängas med ytterligare två år. Det kräver EU-parlamentet, som senaste vecka antog förslaget till en övergångsförordning som ska ge producenterna arbetsro åtminstone fram till slutet av 2022.

Parlamentet godkände förslaget i plenum med den betryggande majoriteten 549-124. Rapporten har utarbetats av den finländska EU-parlamentarikern Elsi Katainen (Renew Europe/Centern), som är parlamentets chefsförhandlare för CAP-övergångsförordningen.

Enligt Katainen ska EU i det nuvarande läget först och främst trygga utkomst och arbetsro för sina producenter. Parlamentets starka stöd för mitt betänkande visar att jordbruket uppskattas. Det är särskilt viktigt nu i kristider, kommenterar Katainen.

Jag är lättad över att en så bred majoritet stöder tidtabellen, som gör det möjligt att slutföra förhandlingarna i rask takt. Lagen ska träda i kraft inom mindre än sju månader. Det ger producenterna trygghet, tillägger hon.

I förhandlingarnas slutskede gick bara den gröna gruppen i parlamentet emot förslaget om inledandet av trepartsförhandlingar. Nu kan samtalen mellan parlamentet, kommissionen och rådet inledas redan den 20 maj.