Jordbruk SLC

Organisation ska skapas för Ålands hållbara matstrategi

Ålands landskapsbudget för 2019 blev offentlig på torsdagen, men den innehåller inga större nya satsningar för jordbrukets del.

– Jordbruksbudgeten är ganska styrd av det gällande Landsbygdsutvecklingsprogrammet. Nästa år gör vi de sista ändringarna i programmet och börjar också förbereda nästa programperiod, förklarar landskapsagronom Sölve Högman som är chef för landskapets jordbruksbyrå.

En annan nyhet är att det under nästa år ska byggas upp en organisation för den hållbara livsmedelsstrategi som tagits fram under Ålands producentförbunds ledning. En arbetsgrupp tillsätts med landsbygdsutvecklaren Lena Brenner som ordförande.

Ny tilläggsbudget för skördebortfallet

Nästa års åländska budget innehåller alltså inga pengar för att ersätta det stora skördebortfallet på grund av sommarens torka.

Vilka kompensationer som blir aktuella håller enligt Högman nu på att sammanställas för en tilläggsbudget senare i höst.

– Förslagen är inte klara ännu.

I en tidigare tilläggsbudget som redan behandlas av lagtinget föreslås pengar för skördeskadelån och garantilån.

Högre avbytarstöd från nästa års början

Dessutom arbetar landskapsregeringen med höjda ersättningar för avbytarhjälp. Den nya avbytarlag som godkändes under våren blev underkänd av Högsta domstolen, som ansåg det vara för osäkert att fastställa ersättningsbeloppen i en förordning i stället för att ha summorna fastslagna i lagen.

Landskapets politiker ville däremot ha möjlighet att kunna höja ersättningsbeloppen just i en förordning, som går snabbare att ändra än att stifta en ny lag. De höjda avbytarstöden ska träda i kraft 2019.

– Men det behövs inga nya budgetanslag eftersom det finns outnyttjade pengar från tidigare, säger landskapsagronomen.