Jordbruk

Övervakningen av åkerstöden
har inletts på gårdarna

Ansökningstiden för åkerstöd tog slut i  Viputjänsten den 15.6.2023. Även efter att ansökan har skickats in kan jordbrukaren göra ändringar i sin ansökan fram till 2.10.2023 om hen till exempel märker att det inte är möjligt att odla enligt villkoren eller har meddelat felaktiga uppgifter. Ändringarna görs i Viputjänsten, meddelar Livsmedelsverket.

Det lönar sig  för jordbrukaren att hålla uppgifterna i ansökan om åkerstöd uppdaterade under hela växtperioden. Om ett kontrollbesök av åkertillsynen ska göras på gården kan ansökan inte längre korrigeras. Möjligheten att ändra ansökan upphör när NTM-centralens inspektör tar kontakt.

Om jordbrukaren vid ansökan om åkerstöd har uppgett uppgifter som strider mot satellitbilden för något åkerskifte, får hen av förvaltningen en begäran om utredning av satellituppföljningen. Det kan till exempel vara fråga om att skiftet på basis av bilderna inte har slagits, även om växtligheten i enlighet med villkoren borde slås.

Om skiftet har anmälts och skötts på rätt sätt kan jordbrukaren svara på begäran om utredning med ett fotografi av sitt åkerskifte som innehåller lägesuppgifter. Om en åtgärd enligt villkoren inte har vidtagits, kan jordbrukaren vidta åtgärden inom utsatt tid eller vid behov återkalla det stöd som hen ansökt om. Även ansökan om åkerstöd kan ändras vid behov.

Vipumobilen ett verktyg vid begäran om utredning

För att svara på begäran om utredning av satellituppföljningen behöver jordbrukaren en mobilapplikation, Vipumobilen. Applikationen är Livsmedelsverkets avgiftsfria verktyg för kommunikation mellan jordbrukare och myndigheter.

Det lönar sig för jordbrukaren att med hjälp av Vipumobilen dokumentera sitt jordbruk redan under växtperioden. I höstens begäran om utredning av satellituppföljningen kan man utnyttja fotografier.

Appen kan användas av de personer som har rättighet till att använda gårdens e-tjänster. Rättigheter innehas av odlaren i första hand samt alla de som befullmäktigats att använda dem. Applikationen kan laddas ner från Google Play eller App Store.

NTM-centralernas inspektörer har inlett övervakningen av åkerstöden på gårdarna. Kontrollbesök görs på cirka två procent av gårdarna. Tack vare satellituppföljningen är antalet mindre än tidigare.

Vid åkerövervakningen kontrolleras bland annat jordbruksskiftenas arealer, odlingsväxterna och iakttagandet av villkoren. Gårdarna väljs ut för övervakning både sporadiskt och med betoning.

Det lönar sig för jordbrukaren att vara med inspektören under kontrollbesöket. Inspektören kan genast berätta om sina observationer och ge råd om hur de observerade bristerna kan åtgärdas till följande år.