Arets Lok Avd
Årets lokalavdelning är Övermark lokalavdelning av ÖSP. Priset togs emot av ordförande Jan-Anders Lindfors.
SLC

Övermark av ÖSP premierades som årets lokalavdelning 2022

Under kongressen premierades Övermark lokalavdelning av ÖSP med en hedersutmärkelse och ett verksamhetsbidrag om 500 euro.

Det var andra gången årets lokalavdelning premierades – den första ägde rum under kongressen 2018. I år premierades Övermark lokalavdelning av ÖSP. Den fysiskt stora checken och diplomet överräcktes av SLC:s ordförande Mats Nylund till lokalavdelningens ordförande Jan-Anders Lindfors.

– Vi vill uppmärksamma de som haft lyckad verksamhet, goda verksamhetsmodeller och hjälpa dem att inspirera andra, sade Nylund.
Motiveringen lydde enligt följande:

Hedersutmärkelsen för lokalavdelningsverksamheten under coronatidens verksamhetsår 2021 och 2022 tilldelas en lokalavdelning som har lyckats anpassa sin verksamhet till den förändrade omgivningen trots att coronapandemin har begränsat möjligheterna till traditionell verksamhet. Lokalavdelningen har bland annat en aktiv Facebook-sida där det på ett positivt sätt delas nyttig information om det lokala jord- och skogsbruket och hur odlingssäsongen framskrider. Lokalavdelningen har även stärkt sammanhållningen inom den lokala jordbrukarkåren genom att i slutet av september 2020 ordna en lyckad jordbearbetningsdag som blev ett välbesökt familjeevenemang, och som samlade omkring 200 besökare.

Nylund tillade att organisationens styrka är dess medlemmar, och framförallt de som engagerar sig och ställer upp lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

– Allting börjar från den enskilda medlemmen.