Osterbottenpatallriken1
Bärkiosken i Malax är en av 100 medverkande gårdsbutiker i det aktuella regionala matprojektet Österbotten på tallriken. Till vänster Bärkioskens ägare Kaj Nordkvist. Victoria Vikstrand och Mats Sabel är kommunikationsansvarig respektive sakkunnig inom Österbotten på tallriken-projektet.
Jordbruk

Österbottnisk närodlad mat
lyfts fram i ProAgria-projekt

Syftet med det fleråriga projektet Österbotten på tallriken är att sätta fokus på och sprida information om lokalproducerade livsmedel från hela gamla Vasa län. Ofta handlar det om obemannade gårdsbutiker med självbetjäning som koncept.

Det pågående utvecklingsprojektet Österbotten på tallriken i ProAgria Lantbrukssällskapets regi vill öka allmänhetens kunskaper om och allmänt befrämja den lokala livsmedelsproduktionen och gårdsbutiker i Österbotten. Projektledare är Harriet Sundholm.

– 100 gårdsbutiker mellan Sideby i söder, Lochteå i norr och Etseri i öster deltar i dagsläget. Vi vill bidra till att öka medvetenhet om de fina lokala gårdsbutikerna samt de produkter som tillverkas i vårt område, säger Mats Sabel, sakkunnig inom Österbotten på tallriken-projektet.

– Det handlar främst om att synliggöra livsmedelsproducenter, men också hantverkare finns med på kartan, säger Sabel.

Utbudet av lokala producenter och försäljningsställen åskådliggörs grundligt på den digital gårdsbutikskartan Kvarken Plate som hittas på adressen gardsbutiker.kvarkenplate.fi.

– Den här översiktliga kartservicen har bland annat fått positiv feedback på sociala medier, säger Victoria Vikstrand, kommunikationsansvarig inom projektet.

Sommarmånaderna högsäsong för Bärkiosken

För fem år sedan grundade Malaxföretagaren Kaj Nordkvist självbetjäningskiosken Bärkiosken vid sin hemgård i Köpings, Malax. Två år senare utökades rörelsen med en motsvarande servicepunkt i Gamla Vasa.

– Jag hade länge funderat på att starta den här verksamheten. Jag blev inspirerad redan 2007-2008 när jag bekantade mig med motsvarande satsningar på Åland, säger Nordkvist som också är profilerad som jordgubbs- och hallonodlare på hemmaplan.

I Malax-kioskens aktuella sortiment återfinns till exempel ägg från Kalax, olika slags grönsaker från Taklax, honung från Veikars, växthusodlade jordgubbar från Pjelax och lemonad från Åland.

– Min strategi är att erbjuda närodlat och lokalproducerat i så hög grad som möjligt. Mitt mål är också att kunna erbjuda någon ny produkt varje år.

– Årets nyhet i kiosken är djävulssylt framställd av Carola Sandvik från Dagsmark, säger Nordkvist.

Bankkort och mobilepay är typiska betalningssätt i de obemannade kioskerna. Nordkvist säger att han ofta brukar vara flexibelt inställd till kunder som dyker upp efter de officiella öppethållningstiderna.

– Jag brukar vanligtvis öppna kioskerna vid Valborg och avsluta säsongen i mitten av oktober. Juli och augusti brukar vara de bästa månaderna försäljningsmässigt. Under coronaåren var efterfrågan på kioskens produkter speciellt god eftersom folk var mindre rörliga och mera försiktiga, säger Nordkvist.

Osterbottenpatallriken2
Några exempel på närodlade produkter hos Bärkiosken: ägg från Kalax, gurkor från Malax och tomater och miniplommontomater från Taklax.

Fördelningen av gårdsprodukter något ojämn i landskapet

Mats Sabel poängterar att utbudet i gårdsbutiksnätverket allmänt taget tenderar att vara något ojämnt till sin karaktär.

– Det finns en klar koncentration av exempelvis tomater i Sydösterbotten, men det betyder inte att dessa produkter helt fattas till exempel i Jakobstadsregionen.

– De flesta produkter finns tillgängliga i alla områden. Men kanske inte i lika stor utsträckning överallt. Det är klart att vissa produkter är helt unika för ett specifikt område, säger Sabel.

– Fiskprodukter finns i sin tur tillgängliga längs hela kusten. Förutom lokalt fångad fisk kan även importerad fisk förekomma i hyllorna. Olika slags fiskröror, inläggningar och andra produkter brukar erbjuds också, säger Sabel.

– Över hälften av de medverkande aktörerna i Österbotten på tallriken-projektet har gått in för obemannad försäljning, ofta med dygnet runt-service. Faktiskt är svinnprocenten överraskande liten i självbetjäningskioskerna, tillägger Sabel.

Den officiella projekttiden för Österbotten på tallriken är 1.10.2022-31.12.2024. I början lades det ner mycket jobb på planering av aktiviteter och utformning av hemsidan. Till programmet har bland annat hört anordnade av olika verkstäder och kurser för företag.

I början av juli deltar representanter för projektet på den landsomfattande Farmari-mässan i Seinäjoki.

Recepttävling i sommar

I samarbete med Österbottens förbund arrangerar Österbotten på tallriken en recepttävling i sommar. Det gäller att lyckas komponera den godaste huvudrätten med österbottniska råvaror som huvudsakliga ingredienser.

– Minst 70 procent av de använda råvarorna ska vara av österbottniskt ursprung. Huvudråvaran måste vara producerad i landskapet. Det går alltså inte att använda till exempel norsk lax, säger Sabel.

– Tävlingstiden infaller mellan den 20 maj och den 7 juli. Vinnaren koras i samband med Närmatsdagen den 7 september. Det lutar åt att prisutdelningen sker i Älvbyarna i östra Korsholm, säger Victoria Vikstrand.

Mera information om recepttävlingen hittas här.

Österbotten på tallriken-projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och NTM-centralen i Österbotten.