Unga4 Mar23 Ct
ÖSP:s ungdomsutskott har många aktiviteter på gång i april. I dag deltar man i det stora evenemanget Pampas nationaldag i Vasa för studerande. Vi vill föra fram jordbrukets unga för studerandena, säger ordförande Josefin Norrback och utskottsmedlemmen Patrik Lindblad.
SLC

ÖSP:s unga har mycket på gång
– med på Pampas nationaldag

Resor, samarbete med finska och svenska unga jordbrukare. ÖSP:s unga har mycket på gång för tillfället. Och i dag medverkar de på Pampas nationaldag på torget i Vasa.

– Idén kom faktiskt från SLC att det vore bra att unga jordbrukare skulle visa upp sig på Pampas nationaldag. Så vi beslöt oss för att vi ska vara med på torget, säger Josefin Norrback, ordförande för ÖSP:s utskott för unga producenter.

På torget i samband med Pampas nationaldag, som är ett stort evenemang för studerande i Vasa, kommer utskottet att ordna en frågesport.

– Vi kommer att ha frågor som rör jordbruket. Bland annat kommer vi att fråga studerandena om hur stor andel de tror att jordbrukarna får av konsumentpriset. Vi lyfter också att det kan vara svårt att välja inhemska produkter i affären och att marknadsföringen kan vara vilseledande, berättar Patrik Lindblad, som är medlem i utskottet.

– Syftet är att informera om den inhemska jordbruket och lyfta upp de frågorna bland studerande, tillägger Norrback.

Den 12-15 april bär det i väg på en resa tillsammans med KÖSEP, som omfattar MTK:s unga från landskapen Mellersta Österbotten och Södra Österbotten samt ÖSP:s unga.

– Det blir en resa till Sverige där vi åker ner till Åbo och tar båten över till Stockholm. Där blir det olika företags- och gårdsbesök, bland annat till Väderstad och DeLaval. Efter det åker vi norrut till Umeå där vi gör fler liknande besök och slutligen tar båten över till Vasa, berättar Norrback.

Givande träffa finskspråkiga kolleger

ÖSP:s unga har ett relativt nära samarbete med de finskspråkiga. Resor brukar ordnas nästan årligen.

– Jag har varit med på tidigare resor och det är intressant att träffa finskspråkiga kolleger och höra vad de har på gång. De har samma utmaningar, men också möjligheter som vi har, konstaterar Lindblad.

Veckan därpå kommer unga jordbrukare från svenska LRF på besök till Vasa.

– Det blir ett tre dagar långt besök av svenskarna och även här kommer det att ordnas flera gårdsbesök och besök till företag både i de norra och södra delarna av Österbotten, berättar Norrback.

Fredagen den 21 april ordnas en middag i Vasa för deltagarna.

– Det blir en trevlig tillställning och de som inte anmält sig, men vill delta kan göra det ännu. Platser finns kvar, säger hon.

Norrback och Lindblad konstaterar att ovanligt många tillställningar avlöser varandra i april. Vanligen ordnas inte så här många olika evenemang, men utskottet försöker hålla hög profil.

– Vårt viktigaste uppdrag är att aktivera unga jordbrukare och de lokala klubbarna ordnar också olika typer av evenemang. Vi har en bra sammanhållning så det finns en vilja att ordna saker, vilket är viktigt för att få med nya.

Vill ge positiv bild

Utmaningen i dag är att det inte finns så många heltidsjordbrukare kvar.

– Det finns en hel del unga jordbrukare, men många av dem har också annat arbete vid sidan av. Det är en utmaning att nå den gruppen för de har många egna bekanta från deras arbeten. Tiden räcker inte till för allt som ordnas, säger Norrback.

Något som utskottet för unga jordbrukare aktivt försöker föra fram är positiva saker kring jordbruket. I dag får många unga en negativ bild av yrket.

Norrback är ekologisk fårproducent medan Lindblad är spannmålsodlare. Båda trivs som jordbrukare.

– Jordbruket upplevs kanske i dag av många unga som något negativt så det är viktigt att vi också för fram positiva aspekter för det finns många sådana också. För oss unga är det också viktigt att träffa likasinnade och därför strävar vi efter att vara aktiva. Gemensamma aktiviteter ger också framtidstro, säger de.