Jordbruk SLC

ÖSP uppmanar offentliga
sektorn att köp inhemskt

Inför höstens budgetarbete vill ÖSP uppmärksamma beslutsfattare och tjänstemän inom offentliga sektorn på vikten av att reservera tillräckligt med budgetmedel för livsmedelsanskaffningar.

Att maten blivit dyrare får inte få drabba barnen i barndagvården, ungdomar i skolan, anställda inom offentliga sektorn eller äldre inom åldringsvården. De förtjänar att få mat som blivit tillredd utan att man prutat på kvalitet, kvantitet eller måltidernas näringsinnehåll. ÖSP uppmanar kommuner och samkommuner att använda sig av inhemska, rena och trygga livsmedel vid sina bespisningar.

Inhemska livsmedel är dessutom det bästa alternativet ur klimat och miljöhänseende. Mat som produceras i Finland ger arbetstillfällen och skattepengar som kommer hela samhället till nytta.

– De senaste årens kriser som avlöst varandra har på olika sätt visat hur sårbart vårt välfärdssamhälle är. Vad gäller tillgången på livsmedel i Finland har försörjningsberedskapen upprätthållits och fungerat väl. Från ÖSP vill vi uppmärksamma beslutsfattare och tjänstemän inom offentliga- och tredjesektorn på den betydelse de offentliga livsmedelsupphandlingarna har, säger ÖSP-ordförande Tomas Långgård.

Under år 2021 använde de offentliga köken cirka 350 miljner euro för inköp av livsmedel. Detta utgjorde ungefär 10 procent av Finlands totala livsmedelshandel. Upprätthållandet av livsmedelsproduktionen i Finland är ingen självklarhet. För att vi framöver skall klara av att upprätthålla en hög självförsörjningsgrad av livsmedel i Finland, krävs det att finländarna köper inhemska livsmedel. Eftersom offentliga- och tredjesektorns andel av den totala livsmedelskonsumtionen är stor har de även ett stort ansvar att bära.

– Vår vädjan till er är att ni reserverar tillräckligt med budgetmedel för att framöver kunna köpa mer inhemska, gärna lokalt producerade livsmedel. Det kräver kanske lite mer när upphandlingskriterierna uppgörs. Högst sannolikt blir det billigare att köpa direkt av producenten jämfört med stora upphandlingar där endas ett fåtal aktörer har kapacitet att lämna in offerter.

Utforma upphandlingsvillkoren så att även lokala producenter kan vara med och tävla med de stora aktörerna på marknaden. På så vis stöder ni den lokala ekonomin samtidigt som försörjningsberedskapen stärks på lokalnivå. Som bekant lönar det sig sällan att ha alla ägg i samma korg. Framför allt, stöd den inhemska produktionen, det lönar sig i längden! påpekar ÖSP:s styrelse.